Lopende dienstenovereenkomsten kunnen soms geschorst of zelfs stopgezet worden in bepaalde gevallen.

U kunt bv. een aanvraag indienen voor de schorsing van uw fitnessabonnement wegens langdurige medische ongeschiktheid.

Om meer informatie te bekomen...

Hoe komt u op voor uw rechten?

Een lopend abonnement schorsen  typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u het abonnement wilt opzeggen wegens benadeling van de minderjarige  typebrief (DOC, 23 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie

 

Laatst bijgewerkt
19 juni 2020