Table of Contents

  De Metrologische Dienst is de bevoegde autoriteit om metrologische controles op de interne markt uit te voeren. Deze controles beogen o.a. de juistheid van het gewicht en/of het volume van geconditioneerde goederen alsook het gebruik van reglementaire meetwerktuigen.

  Tijdens deze controle wordt de werkelijke nettohoeveelheid van geconditioneerde producten gecontroleerd. Dit is een statistische controle, met steekproeven, volgens de geldende regels voor kwaliteitscontrole.

  De controles worden uitgevoerd bij de vulbedrijven, in de groothandel, de kleinhandel, bij de invoerders en op alle andere verkoopniveaus.

  250 ml e
  Vermelding nettohoeveelheid en e-teken
  Technische controle voorverpakte voedingswaren
  Technische controle voorverpakte voedingswaren
  Laatst bijgewerkt
  30 november 2022