Table of Contents

  Weegt het brood dat ik gekocht heb wel degelijk precies 800 gram?
  Die 60 liter benzine die ik tankte, is dat wel werkelijk exact 60 liter?
  Meet de gasmeter bij mij thuis mijn reëel aardgasverbruik?

  De Metrologische Dienst vergewist zich ervan dat economische transacties waarbij kwantificeerbare hoeveelheden (gewichten, volumes, debieten, enz.) gehanteerd worden, transparant gebeuren. Daartoe controleert hij regelmatig de gebruikte meetinstrumenten.

  Daarbij vallen de volgende instrumenten onder nationale of Europese regelgeving:

  Overzicht van de types van meetinstrumenten die aan Europese regelgeving onderworpen zijn

  Type of familie van meetinstrumenten

  Voorbeeld

  Niet-automatische weeginstrumenten (NAWI)

  Balans in de supermarkt
  Balans bij de slager
  Weegbrug voor vrachtwagens

  Automatische weeginstrumenten (AWI)

  Gewichts- en prijsetiketteermachine in de supermarkt

  Controleweger voor verpakkingen

  Weegmachine voor het afwegen (doseerinstallaties)

  Watermeters

  Watermeter geplaatst door de drinkwatermaatschappij

  Gasmeters

  Gasmeter voor gasdistributie

  Kilowattuurmeters

  Meter aangesloten op het elektriciteitsnet

  Debietmeters voor thermische energie

  Verbruiksmeter aangesloten op een verwarmingsnet

  Meters voor andere vloeistoffen dan water

  Brandstofpomp

  Meter voor bevoorrading via tankwagen

  Taximeters

  Meter aan boord van een taxi voor het bepalen van de prijs op het einde van een rit

  Stoffelijke maten

  Plooimeter

  Meetlint

  Glazen met merk- of vulstreep gebruikt in horeca zaken

  Dimensionale meetinstrumenten

  Meetinstrument voor het bepalen van de lengte van kabels bij het oprollen

  Meetinstrument voor het bepalen van het oppervlak van leer

  Uitlaatgasanalysator

  Meetinstrument voor het bepalen van het gehalte CO en CO2 in de uitlaat van verbrandingsmotoren.

  Overzicht van de types van meetinstrumenten die uitsluitend aan Belgische regelgeving onderworpen zijn

  Type of familie van meetinstrumenten

  Voorbeeld

  Landtanks

  Opslagtanks in verdeelcentra van accijnsproducten
  Opslagtanks voor de productie van alcoholhoudende dranken

  Automatische hoogtemeters

  Automatische hoogtemeters voor de bepaling van het vloeistofniveau in opslagtanks

  Meettoestellen gebruikt voor handhaving verkeerswetgeving

  Vast, langs de weg opgestelde snelheidsmeters
  Roodlicht camera’s
  Aswegers gebruikt voor handhaving

  Ijkmassa’s van 100 kg tot 5000 kg

  Gewichten gebruikt voor de keuring bij herijk van weegbruggen

  Laatst bijgewerkt
  26 februari 2024