Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent geworden van bedrog?

Als u denkt het slachtoffer te zijn geworden van consumentenbedrog, of als u vermoedt dat het om bedrog gaat, kunt u de feiten online melden.

Waarom is het belangrijk om dat te doen?

Dankzij uw melding krijgt de Economische Inspectie een globaal beeld van de verdachte praktijken die mikken op consumenten in België.

De Economische Inspectie 

 • kan in het kader van haar bevoegdheden optreden, en
 • werkt samen met andere controleoverheden wanneer de materie niet binnen haar bevoegdheden valt.

Bovendien worden binnen het coördinatieplatform tegen massafraude regelmatig constructieve debatten gevoerd over de beste manier om een frauduleuze praktijk aan te pakken. Dat platform brengt politiediensten en vertegenwoordigers van de gerechtelijke overheden samen.

Door de Economische Inspectie te informeren, helpt u te vermijden dat andere mensen in de val lopen!

Wat doet de Economische Inspectie met uw informatie?

Wanneer meerdere consumenten dezelfde problemen met eenzelfde aanbieder aankaarten, of wanneer uit de analyse van het gedrag van de onderneming geconcludeerd kan worden dat de handelspraktijk mogelijk alle consumenten schade kan berokkenen, doet de Economische Inspectie een verzoek om onderzoek naar het economische gedrag van de betrokken ondernemingen.

 • Wanneer de hoofdzetel van de aanbieder (bijvoorbeeld een onderneming) in België gevestigd is

  • Het verzoek wordt doorgestuurd naar de controleurs van de Economische Inspectie die zich op het terrein bevinden om de aanbieder te verhoren en hem te confronteren met de inbreuken die werden vastgesteld op de economische reglementering (illegale handelspraktijken, bijvoorbeeld), en daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. In de meeste gevallen werpt het optreden van de controleurs op het terrein vruchten af. Wanneer de aanbieders echter illegaal blijven handelen, ondanks de waarschuwing van onze controleurs of ondanks het voorstel van minnelijke schikking (akkoord tussen de Economische Inspectie en de aanbieder om gerechtelijke vervolging te vermijden, in ruil voor de betaling van een geldsom), nemen onze controleurs de vastgestelde illegale handelspraktijken op in een pro justitia, die ze doorsturen naar de procureur des Konings.

 • Wanneer de hoofdzetel van de aanbieder (bijvoorbeeld een onderneming) niet in België gevestigd is:

  • Het verzoek wordt door de Economische Inspectie doorgestuurd naar de bevoegde buitenlandse controleoverheden in het kader van de internationale samenwerking.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden of een oplossing vinden voor uw probleem?

Om uw rechten te doen gelden (bijvoorbeeld: het verkrijgen van een schadevergoeding, terugbetaling, opzegging van contract zonder kosten, enz.) heeft u verschillende mogelijkheden:

 • Wanneer de aanbieder in België gevestigd is, kan bemiddeling een oplossing brengen voor uw probleem.

 • Wanneer de aanbieder niet in België gevestigd is, maar in een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland, kunt u contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consument.

 • Wanneer de aanbieder in het buitenland gevestigd is (buiten België, EU, Noorwegen en IJsland), kunt u over een elektronische transactie met een in het buitenland gevestigde onderneming een klacht indienen op www.econsumer.gov.

Bent u het slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming), die bijvoorbeeld geld van u heeft geëist of op listige wijze uw bankgegevens heeft ontfutseld (valse loterij, phishing, …), stap dan naar uw plaatselijke politiekantoor.

Laatst bijgewerkt
29 maart 2023