""

Als u denkt het slachtoffer te zijn geweest van consumentenfraude of als u vermoedt dat er sprake is van fraude, neem dan contact op met het meldpunt van de FOD Economie.

Ga voor meer informatie naar de pagina van het ConsumerConnect.

Waarom is het belangrijk om melding te doen?

Dankzij uw melding krijgt de Economische Inspectie een globaal beeld van de verdachte praktijken die mikken op consumenten in België.

Economische Inspectie:

  • kan in het kader van haar bevoegdheden optreden,
  • en werkt samen met andere toezichthoudende overheden wanneer de materie niet binnen haar bevoegdheden valt.

Bovendien worden binnen het coördinatieplatform tegen massafraude regelmatig constructieve debatten gevoerd over de beste manier om een frauduleuze praktijk aan te pakken. Dat platform brengt politiediensten en vertegenwoordigers van de gerechtelijke overheden samen.

Het melden van een oplichting is anoniem, gratis en neemt slechts enkele minuten in beslag. Door een melding te maken, helpt u:

  • het aantal gevallen van fraude, oplichting en zwendel te verminderen
  • andere consumenten te beschermen tegen oplichters

Hoe verwerkt de Economische Inspectie uw informatie?

Wanneer meerdere consumenten dezelfde problemen met dezelfde dienstverlener melden, of wanneer het gedrag van de onderneming wijst op een handelspraktijk die alle consumenten kan treffen, dient de Economische Inspectie een verzoek in tot onderzoek naar het economisch gedrag van de betrokken ondernemingen.

Als de melding betrekking heeft op een dienstverlener (bijvoorbeeld een onderneming) met maatschappelijke zetel in België

Het verzoek wordt doorgestuurd naar de controleurs van de Economische Inspectie die zich op het terrein bevinden om de dienstverlener te verhoren en hem te confronteren met de inbreuken die werden vastgesteld op de economische reglementering (illegale handelspraktijken, bijvoorbeeld), en daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. In de meeste gevallen werpt het optreden van de controleurs op het terrein vruchten af. Wanneer de dienstverleners echter illegaal blijven handelen, ondanks de waarschuwing van onze controleurs of ondanks het voorstel van minnelijke schikking (akkoord tussen de Economische Inspectie en de dienstverlener om gerechtelijke vervolging te vermijden, in ruil voor de betaling van een geldsom), nemen onze controleurs de vastgestelde illegale handelspraktijken op in een pro justitia, die ze doorsturen naar de procureur des Konings.

Als de melding betrekking heeft op een dienstverlener met maatschappelijke zetel buiten België

De Economische Inspectie stuurt het verzoek naar de bevoegde buitenlandse toezichthoudende overheden, in het kader van de internationale samenwerking.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden of een oplossing vinden voor uw probleem in geval van oplichterij waarbij een onderneming betrokken is?

Om uw rechten te doen gelden, zoals het verkrijgen van een schadevergoeding, terugbetaling, opzegging van contract zonder kosten, enz., beschikt u over verschillende mogelijkheden:

  • Als u een probleem hebt met een bedrijf of verkoper die in België gevestigd is, kunt u een beroep doen op bemiddeling. Hierdoor kunnen geschillen online en buiten de rechtbank om worden opgelost.
  • Wanneer u problemen hebt met een onderneming of verkoper die niet in België gevestigd is, maar in een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland, kunt u contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consument. Die instelling verdedigt de consumentenrechten, biedt juridisch advies en kan optreden als bemiddelaar.
  • Als u een probleem hebt met een onderneming of verkoper die in het buitenland is gevestigd (buiten de Europese Unie, Noorwegen en IJsland), en als het gaat om een elektronische transactie met een bedrijf dat in het buitenland is gevestigd, dien dan online een klacht in op www.econsumer.gov. Die website is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen meer dan 65 consumentenbeschermingsorganisaties over de hele wereld. U wordt geholpen zonder gerechtelijke stappen te hoeven ondernemen (communiceren met de verkoper, gebruikmaken van bemiddeling of onderhandelen).

Wat moet u doen als u slachtoffer bent van praktijken van een persoon?

Bent u het slachtoffer van twijfelachtige praktijken van een persoon (en niet van een betrouwbare onderneming), die bijvoorbeeld geld van u heeft geëist of op listige wijze uw bankgegevens heeft ontfutseld (valse loterij, phishing, …), stap dan naar uw lokaal politiekantoor.

Laatst bijgewerkt
12 juni 2024

Laatste nieuws voor dit thema