Search results

  1. In deze versie bouwt de studie verder op de vorige versie: alle thema’s van de eerste editie komen opnieuw aan bod, maar ditmaal worden alle onderwerpen bijkomend geanalyseerd volgens geslacht. Daarnaast
  2. Aan de hand van een reeks structurele economische indicatoren werden de prestaties van België onderzocht ten opzichte van zijn drie belangrijkste handelspartners, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland
  3. De Boordtabel Brexit is onderverdeeld in drie hoofdstukken: een algemene inleiding over het handelsverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk een analyse van de spreiding van de variatie in de
  4. Recordinflatie in België in 2022 In 2022 kende België de hoogste inflatie sinds de start van de Europees geharmoniseerde metingen. Oorzaak is de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de
  5. De horizontale screening van sectoren geeft inzicht in de graad van concurrentie in de verschillende goederen- en dienstenmarkten in België. Ze verfijnt de kennis van de werking van de Belgische
  6. De consumenten, en zeker en vast de jonge consumenten, spenderen een belangrijk deel van hun vrije tijd op sociale media. Sociale media is zo een bron van informele contacten geworden, maar ook een bron