Search results

  1. Uit de Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie 2021 blijkt dat ons land zijn marktaandeel van exportproducten heeft behouden en goed heeft gepresteerd op het gebied van innovatie
  2. Het activiteitenverslag van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) biedt het publiek een algemeen overzicht van de projecten en activiteiten die in 2021 werden uitgevoerd, geïllustreerd met
  3. Economische context In België en in de rest van de wereld liep de economische bedrijvigheid in 2020 in de pas van de lockdownmaatregelen die regeringen namen in een poging de verspreiding van het
  4. Vanuit geostrategisch oogpunt is het belangrijk dat de herkomst van de energie (met name aardgas) die België moet importeren voldoende gediversifieerd is in termen van bronnen en routes. Derhalve heeft de
  5. Structuur en Inhoud Deze gids gaat ervan uit dat de lezer vertrouwd is met IE-rechten en verwante rechten en zelf kan inschatten welk IE-recht of verwant recht op een situatie toepasselijk is. Deze gids
  6. Oprichting Samenstelling Doel Leden in 2021 Wettelijke aspecten De context in 2021 Activiteiten van de Nuclear Suppliers Group België Activiteiten in 2021 Vergaderingen Machtigingen Weigeringen