""

Controlecampagne - Veiligheid van kinderkleding - Resultaten 2021-2022

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Doel van de campagne

Net als in 2020 waren de doelstellingen van deze controlecampagne om de veiligheid en de conformiteit van kinderkleding op de Belgische markt te controleren, en erover te waken dat de niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald.

De campagne was gericht op kleding bestemd voor kinderen tot 14 jaar en meer bepaald op de koordjes en hun toebehoren (knopen, stoppers enz.) die op de kleding voorkomen.

Koordjes of trekkoordjes in kinderkleding hebben een rol gespeeld bij een aantal dodelijke ongevallen met kinderen in Europa en elders. Doordat ze meestal eindigen in een knoop of stopper, kunnen die koordjes verstrikt raken in vaste of mobiele toestellen en zo de oorzaak zijn van verwondingen of dodelijke ongevallen door wurging. Het gaat om twee hoofdgroepen van ongevallen, afhankelijk van de leeftijd van het kind:

  • bij kinderen jonger dan 7 jaar: koordjes aan de kap die bekneld raken in speeltoestellen zoals glijbanen, met dodelijke ongevallen tot gevolg;
  • bij kinderen tussen 7 en 14 jaar: koorden en touwtjes aan de taille en de onderkant van kleding raken vast in bewegende voertuigen zoals autobussen (meer bepaald de deuren), skiliften en fietsen, waardoor de kinderen meegesleurd of verpletterd worden door het voertuig, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

In 2021 en 2022 bezocht de FOD Economie winkels die zowel uitsluitend kleding verkopen alsook grootwarenhuizen. Meerdere kinderkledingartikelen werden er ter plaatse geïnspecteerd en 40 daarvan werden bemonsterd voor een grondigere controle.

De FOD Economie controleerde de naleving van de technische vereisten van de veiligheidsnorm.

Opgelet! De resultaten van deze campagne gaan over producten op de Belgische markt die bemonsterd werden door controleagenten van de FOD Economie

Laatst bijgewerkt
2 augustus 2023