Search results

  1. In deze studie wordt in het eerste hoofdstuk verklaard wat een verzekering in verband met de woning juist inhoudt, of zij al dan niet verplicht is en aan welke voorwaarden deze dient te voldoen. In een
  2. In een studie wordt de impact van artificiële intelligentie op de economische regelgeving beoordeeld op domeinen zoals: intellectuele eigendom, consumentenbescherming, mededinging, verzekeringen, enz. Op