Voedingsmiddelen

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - April 2020

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse, 

Publicatiedatum

Table of Contents

  In de context van de identificatie en implementatie van synergieën startten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie een gezamenlijk project voor sectorale conjunctuuranalyses op.

  De FOD Economie zet onder meer zijn expertise in om, samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, een uitgebreide conjunctuurstudie te maken van diverse sectoren, zoals distributie, voeding, chemie en textiel.

  Het rapport “Economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - April 2020" werd samengesteld door het team van de algemene directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, Arno Noens, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse). Het werd grondig nagelezen door de stuurgroep (Peter Van Herreweghe, Emmanuel De Béthune en Jean-Paul Denayer).

  Het vorige conjunctuurverslag over de ontwikkelingen in die sectoren dateert van maart 2019 en kunt u raadplegen op de website van de FOD Economie: “Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - maart 2019”.

  De positieve ervaringen met die samenwerking en de gerealiseerde synergieën bieden veel perspectieven om in de toekomst nog andere projecten en studies te realiseren via een samenwerking tussen de FOD Economie en de CRB. Beide instellingen hebben overigens een protocol van overeenstemming gesloten om dat type samenwerking op structurele wijze in te bedden in hun werking. Ze staan positief tegenover de uitbreiding van die samenwerking in het kader van de sectorale conjunctuuranalyses van de bijzondere raadgevende commissies van de CRB.

  Deze studie werd afgesloten op 30 april 2020.

  Laatst bijgewerkt
  26 juni 2020