Analyse

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - maart 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond sectorale conjunctuuranalyses. Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie – maart 2019” werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie.

De vervaardiging van voedingsmiddelen en de vervaardiging van dranken (C10-C11) vormen een belangrijke activiteit voor de Belgische economie. Samen met de vervaardiging van tabaksproducten (C12) zijn ze goed voor bijna 14,6 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende nijverheid in 2017. De uitvoer van de vervaardiging van voedingsmiddelen en van de vervaardiging van dranken (C10-C11) is goed voor 10,4 % van de uitvoer van de verwerkende nijverheid van België in 2018.

Laatst bijgewerkt
17 mei 2019