Single Market Forum

Single Market Forum 2018-2019 - Circular Economy: how to foster a sustainable paradigm (a new way of consuming and entrepreneurship)? - Notulen van het colloquium

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Het Forum Single Market Forum is een jaarlijks initiatief van de Europese Commissie waarin de burgers, ondernemingen en beleidsmakers van de EU de tenuitvoerlegging van de interne markt evalueren. Zo krijgen de belanghebbenden en het publiek de mogelijkheid om hun praktische ervaringen uit te wisselen en hun beleidsaanbevelingen te bespreken. De hoofdbedoeling is om te luisteren naar de actoren in het veld om beter te begrijpen wat werkt en wat er moet worden verbeterd aan de interne markt.

  De evenementen, die in heel Europa worden georganiseerd, worden gecoördineerd door lokale partners van de Europese Commissie, zoals de nationale overheden. Zo organiseert de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de Federale Overheidsdienst Economie sinds 2016 elk jaar, in nauwe samenwerking met de gewesten (Service public de Wallonie – Economie, Emploi, Recherche, Brussel Economie en Werkgelegenheid en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en met de steun van de Europese Commissie, een evenement in het kader van de Single Market Forum.

  In de vorige edities kwamen de volgende thema's aan bod:

  De actuele editie richt zich op de uitdagingen en kansen van de circulaire economie.

  Laatst bijgewerkt
  10 februari 2020