Single Market Forum 2017/2018 - “How to seize the opportunities that will arise from the digital revolution?”

Single Market Forum 2017/2018 - Notulen van het colloquium - "How to seize the opportunities that will arise from the digital revolution?"

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

 

 

Publicatiedatum

Table of Contents

  Notulen van het colloquium Single Market Forum 2017/2018 van 23 april 2018 in het Egmontpaleis te Brussel.

  Dit is het derde "Single Market Forum", georganiseerd door de FOD Economie, in samenwerking met de gewesten en met financiële steun van de Europese Commissie.

  Ter herinnering: het "Single Market Forum" heeft tot doel marktdeelnemers bijeen te brengen, zoals

  • ondernemingen,
  • sociale partners,
  • niet-gouvernementele organisaties,
  • burgerorganisaties en
  • overheidsinstanties.

  De bedoeling ervan is die deelnemers de mogelijkheid te bieden om het voorbije en toekomstige beleid te bespreken en goede praktijken uit te wisselen. Dit alles om bij te dragen tot de evaluatie van het Europese beleid en een rol te spelen in de opvolging en de tenuitvoerlegging van de interne markt.

  De derde editie van het “Single Market Forum” was toegespitst op de vraag hoe kmo’s de kansen kunnen grijpen die de digitale revolutie biedt. Naast echte opportuniteiten brengt deze omwenteling ook uitdagingen met zich mee.

  Digitalisering kan kansen creëren op de arbeidsmarkt, maar vereist wel enige reflectie over bepaalde veranderingen (manier van werken, uit te voeren taken) op deze markt.

  Cybercriminaliteit is een reële bedreiging voor kmo’s. Zij moeten anticiperen op problemen en een aanpak hanteren om zich te beschermen tegen cyberaanvallen.

  Digitalisering verandert de aard van de bedrijfsmodellen ingrijpend. Om het potentieel van nieuwe technologieën te benutten, moeten ondernemingen over instrumenten beschikken om die te integreren.

  Kleine en middelgrote ondernemingen worden geconfronteerd met razendsnelle veranderingen, zodat ze moeite hebben om bij te blijven en ze niet goed zien wat voor hen voordelig kan zijn. Er moeten regionale, nationale en Europese initiatieven worden ge-nomen om kmo’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze context van digitalisering van de economie.
   

  Laatst bijgewerkt
  14 maart 2019