Jaarverslag 2018 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Jaarverslag 2018 - Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten

Uitgever
Wim Van Poucke
Auteur(s)

Algemene Directie Economische Inspectie

Publicatiedatum

In 2018 heeft de Controledienst onder meer de volgende acties uitgevoerd:

  • follow-up van de controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2016: voorstel tot aanpassing van de regelgeving, communicatie met het oog op de verduidelijking van bepaalde minder gekende aspecten van de regelgeving, verbetering van het rekeningschema;
  • controle van de elektronische aangiftes en van de jaarrekeningen 2017. Bij die controles werden in totaal 276 vragen of opmerkingen verstuurd;
  • behandeling van 82 klachten en vragen om inlichtingen en van 21 kennisgevingen over interne regels van de beheersvennootschappen (statuten, tarieven, verdelingsregels, enz.);
  • intrekking van de vergunning wegens een ernstige tekortkoming voor één vennootschap en wegens wijzigingen in de regelgeving voor twee vennootschappen en inleiding van een nieuwe tekortkomingsprocedure in verband met inningen voor rechtenvrije werken in het kader van een wettelijke licentie;
  • grondige controle van de verdelingen bij 3 vennootschappen;
  • economische studie over de sommen bestemd voor sociale, culturele en educatieve doeleinden;
  • verzameling en analyse van informatie over de factoren die, vanuit het oogpunt van de beheersvennootschappen, de ratio’s voor werkingskosten, verdelingssnelheid en schuld aan de rechthebbenden beïnvloeden.

De statistieken over het collectieve beheer van auteursrechten en van naburige rechten voor 2017 worden voorgesteld in dit verslag.
 

Laatst bijgewerkt
24 juni 2019