Controlecampagne

Controlecampagne Elektrische fietsen 2016-2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Elektrische fietsen worden steeds populairder. Waar zij oorspronkelijk voornamelijk aan 50- plussers verkocht werden, hebben zij nu hun weg gevonden naar andere gebruikersgroepen. De laatste jaren kwamen meermaals ongevallen met elektrische fietsen (vaak met ouderen) in het nieuws. Na twee woningbranden door oververhitte batterijen van elektrische fietsen in één maand tijd in 2016 maande de brandweer en de coördinator brandveiligheid van Binnenlandse Zaken ook al aan tot voorzichtigheid bij het opladen van de batterijen.

  De beoogde producten in de campagne waren elektrische fietsen met:

  • enkel trapondersteuning waarbij de motor enkel mag werken bij het bewegen van de trappers;
  • een maximale snelheid van 25 km/u tot dewelke de elektrische motor ondersteuning biedt;
  • een maximaal vermogen van de elektrische motor van 250 W.

  Enkel fietsen die aan de drie voorwaarden voldeden, werden beoogd.

  Het doel van de campagne was na te gaan of de op de markt aangeboden elektrische fietsen voldoen aan de veiligheidsvereisten van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines.

  De controles hadden betrekking op de technische en administratieve vereisten, inclusief markeringen en gebruiksinstructies. De FOD Economie heeft 8 verschillende elektrische fietsen in staal genomen. De fietsen verschilden in uitvoering door de plaatsing van de motor en de accu. Het goedkopere gamma werd geviseerd. De stalen werden bemonsterd bij invoerders, fabrikanten en grote distributeurs/ ketens.

  De technische testen werden uitgevoerd door het laboratorium van Vinçotte nv dat de overheidsopdracht toegewezen kreeg.

  Laatst bijgewerkt
  9 maart 2018