Kwaliteit en veiligheid

Activiteitenverslag 2018 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

    Wie speelgoed koopt, verwacht dat het veilig is. Wie benzine tankt, verwacht dat de pomp de juiste hoeveelheid aanduidt. Wie zijn huis wil isoleren, verwacht een correcte isolatiewaarde van de bouwmaterialen.

    Dat zijn drie voorbeelden van evidente en terechte verwachtingen. De realisatie van die verwachtingen is echter veel minder evident. Daarvoor heb je een degelijke reglementering nodig die voldoende rekening houdt met de huidige stand van de techniek, een goede kennis van de reglementering door alle betrokken actoren zoals fabrikanten, invoerders, verdelers, laboratoria, keuringsorganismen, … en tot slot doeltreffende controles.

    Voor de domeinen vermeld in bovenstaande voorbeelden – en voor vele andere domeinen – behoren het reglementeren, vergunnen, erkennen en toezicht houden tot de kernopdrachten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. In andere domeinen doen we ook aan onderzoek en coördinatie. Veel van dat werk is belangrijk voor de maatschappij, maar onzichtbaar voor het grote publiek. Met dit activiteitenverslag willen we tonen wat we in 2018 voor onze “klantenstakeholders” hebben gedaan.

    Laatst bijgewerkt
    26 september 2019