""

Table of Contents

  De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) 2024 is officieel van start gegaan in België. De EEPA is begonnen aan haar jaarlijkse zoektocht naar de meest succesvolle projecten ter promotie van ondernemerschap.

  Wie kan deelnemen?

  Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat samenwerkingsverband bent en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat minstens vijftien maanden heeft geduurd en de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen.

  Indien u als ondernemer valt onder de kmo-definitie zoals uiteengezet in de Europese kmo-definitie (aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/CE)), kan u enkel meedoen in de categorie “verantwoord en inclusief ondernemerschap”.

  Prijscategorieën

  Er zijn zes prijscategorieën waarin u kunt deelnemen:

  • Bevordering van de ondernemingszin
  • Investering in ondernemersvaardigheden
  • Ondersteuning van de digitale transitie
  • Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de internationalisering van het bedrijfsleven.
  • Ondersteuning van de duurzame transitie
  • Verantwoord en inclusief ondernemerschap

  Hoe deelnemen?

  Om deel te nemen, downloadt u een deelnameformulier vanop de website van de FOD Economie.

  U kunt tot uiterlijk donderdag 16 mei 2024 om 15 uur uw deelnameformulier indienen door het op te sturen naar info.eepa@economie.fgov.be.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Economie of u kunt contact opnemen met de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards via info.eepa@economie.fgov.be.

  Laatst bijgewerkt
  28 maart 2024