Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Table of Contents

  OPGELET ! De 16de editie van de wedstrijd is afgesloten

  Wat zijn de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering?

  De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" (EEPA), georganiseerd door de Europese Commissie, beloont kwaliteitsvolle overheids- of gemengde (publiek/privaat) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

  De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is om:

  • de meerwaarde van ondernemerschap te benadrukken;
  • ondernemers te inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
  • potentiële ondernemers aan te moedigen om de stap te zetten.

  De FOD Economie organiseert de Belgische preselectie in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.

  Wie kan deelnemen?

  U kunt deelnemen als u:

  • een nationale, regionale of lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
  • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

  Met welk project kunt u deelnemen?

  U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens vijftien maanden bestaan.

  Kies de categorie waarin u wilt deelnemen

  U kunt deelnemen in een van de zes verschillende categorieën:

  1. Bevordering van ondernemingszin:
   erkent acties en initiatieven die een ondernemingsgeest bevorderen, vooral bij jonge mensen en vrouwen; 
    
  2. Investering in ondernemersvaardigheden:
   erkent initiatieven om ondernemende, professionele, technische en/of vaardigheden als manager te verbeteren; 
    
  3. Bevordering van de bedrijfsomgeving en ondersteuning van de digitale transitie:
   erkent innovatieve beleidslijnen en initiatieven die van Europa de meest aantrekkelijke plaats maken om een onderneming op te richten, te leiden, te laten groeien en op te schalen in de interne markt; wetgeving en administratie voor ondernemingen te vereenvoudigen; het principe “Denk eerst klein” ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) toe te passen en de digitale transitie van ondernemingen te bevorderen zodat ze digitale technologieën, diensten en producten kunnen ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken.; 
    
  4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:
   erkent maatregelen die bedrijven en met name kmo's ertoe aanzetten om marktkansen te benutten zowel binnen als buiten de Europese Unie; 
  5. Ondersteuning van de duurzame transitie:
   erkent beleidsvormen en initiatieven die de duurzame transitie ondersteunen en aandacht schenken aan aspecten zoals de circulaire economie, klimaat-neutraliteit, schone energie, bronnenefficiëntie of biodiversiteit door bijvoorbeeld het ontwikkelen van groene vaardigheden, matchmaking of financiële ondersteuning.
  6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap: 
   erkent acties van overheidsinstanties of publiek/privaat samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kmo's. De categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

  Waarom deelnemen?

  Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assembly. Deze Assembly die in november 2022 in Tsjechië plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met onder andere de Europese Commissie, overheidsinstanties, andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

  Hoe verloopt de wedstrijd?

  De 16e editie van de wedstrijd ging in België op 7 maart 2022 officieel van start. In België konden deelnemers tot en met dinsdag 17 mei 2022 een project indienen.

  Alle projecten die de indieningstermijn respecteerden en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, zullen aan de Belgische jury worden voorgelegd.

  De wedstrijd verloopt in twee fases. De kandidaten moeten eerst geselecteerd zijn op het nationale niveau. Enkel de op het nationale niveau genomineerde projecten worden toegelaten om deel te nemen aan het Europese niveau.

  Nationale selectie

  Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden.

  De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

  • originaliteit en haalbaarheid (20 % van de punten),
  • impact op de lokale economie (30 % van de punten),
  • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen (25 % van de punten),
  • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s (25 % van de punten).

  Europese selectie

  Een Europese jury beoordeelt de projecten die zij van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen ontvangt.

  De Europese jury nomineert per categorie drie projecten. Het meest creatieve initiatief dat een bron van inspiratie kan zijn voor de andere landen, krijgt de “Grote prijs van de Jury”.

  Kalender van de wedstrijd

  Start wedstrijd

  7 maart 2022

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen

  17 mei 2022, middernacht

  Analyse van de dossiers voor aanvaarding

  mei/juni 2022

  Samenkomst en beslissing Belgische jury

  27 juni 2022

  Samenkomst en beslissing Europese jury

  20 september 2022 (tbc)

  Bekendmakingssessie (Tsjechië)

  november 2022 (tbc

  Bekendmaking winnaars

  De winnaars van elke prijscategorie alsook de winnaar van de “Grote Prijs van de Jury” zullen tijdens de EEPA ceremonie van de SME Assembly 2022 bekendgemaakt worden.

  Deze SME Assembly zal in november 2022 (tbc) plaatsvinden in Tsjechië (onder de voorwaarde dat de gezondheidsbeperkingen het toelaten).

  Award en Grand Jury winnaars 2021, impressies van de SME Assembly 2021 en EEPA nieuws.

  Grand Jury Award

  Grand Jury winner 2020(You Tube)

  Grand Jury winner 2019 (You Tube)

  Grand Jury winner 2018 (You Tube)

  Grand Jury winner 2017(You Tube)

  Grand jury winner 2016(YouTube)

  Grand jury winner 2015(YouTube)

  Impressie SME Assembly 2020(You Tube)

  Impressie SME Assembly 2019 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2018 (You Tube)

  Impressie SME Assembly 2017(You Tube)

  Impressie SME Assembly 2016(YouTube)

  Impressie SME Assembly 2015(YouTube)

  Nog vragen?

  Belgische kandidaten kunnen voor meer informatie terecht bij de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering.

  Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de website van de Europese Commissie.

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Directie “Europa en Ondernemerschap”
  Dienst “Europa en Internationaal”
  De heer Dieter Tielemans
  City Atrium, 4e verdieping, kantoor 4B23/24
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Tel.: +32 2 277 71 25 - +32 2 277 91 09
  E-mail: info.eepa@economie.fgov.be  

  Laatst bijgewerkt
  19 mei 2022