Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Table of Contents

  OPGELET! De 18e editie van de wedstrijd is afgesloten

  Wat zijn de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering?

  De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" (EEPA), georganiseerd door de Europese Commissie, beloont kwaliteitsvolle overheids- of gemengde (publiek/privaat) initiatieven die het ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op het Europese niveau.

  De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is om:

  • de meerwaarde van ondernemerschap te benadrukken;
  • ondernemers te inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
  • potentiële ondernemers aan te moedigen om de stap te zetten.

  De FOD Economie organiseert de Belgische preselectie in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.

  Wie kan deelnemen?

  U kunt deelnemen als u:

  • een nationale, regionale of lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
  • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

  Indien uw onderneming valt onder de kmo-definitie zoals uiteengezet in de Europese kmo-definitie (aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/CE)), kan uw kmo enkel meedoen in categorie 6 “Verantwoord en inclusief ondernemerschap”.

  Met welk project kunt u deelnemen?

  U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens vijftien maanden bestaan.

  Kies de categorie waarin u wilt deelnemen

  U kunt deelnemen in een van de zes verschillende categorieën:

  1. Bevordering van ondernemingszin:
   deze categorie erkent acties en initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau van overheden of publiek-private partnerschappen die de ondernemingszin van met name jonge mensen en vrouwen bevorderen; 
    
  2. Investering in ondernemersvaardigheden:
   deze categorie erkent initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau van overheden of publiek-private partnerschappen om ondernemers-, management-, en werknemersvaardigheden te verbeteren; 
    
  3. Ondersteuning van de digitale transitie: 
   deze categorie beloont initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau van overheden of publiek-private partnerschappen die de digitale transitie van bedrijven ondersteunen, waardoor ze allerlei soorten digitale technologieën, producten en diensten kunnen ontwikkelen, op de markt brengen en gebruiken; 
    
  4. Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de internationalisering van het bedrijfsleven:
   deze categorie erkent innovatieve beleidsmaatregelen en initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau van overheden of publiek-private partnerschappen, die Europa de meest aantrekkelijke plaats maken om een bedrijf te starten, te exploiteren, te laten groeien en op te schalen op de eengemaakte markt, de wetgevings- en administratieve procedures voor bedrijven te vereenvoudigen en het beginsel “Denk eerst klein” toe te passen ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen; 
    
  5. Ondersteuning van de duurzame transitie:
   deze categorie erkent beleidsvormen en initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau van overheden of publiek-private partnerschappen die de duurzame transitie ondersteunen en aandacht schenken aan aspecten zoals de circulaire economie, klimaat-neutraliteit, schone energie, bronnenefficiëntie of biodiversiteit door bijvoorbeeld het ontwikkelen van groene vaardigheden, matchmaking of financiële ondersteuning.
    
  6. Verantwoord en inclusief ondernemerschap: 
   deze categorie erkent nationale, regionale of lokale acties van overheidsinstanties of publiek/private samenwerkingsverbanden of kmo’s in de zin van de Europese kmo-definitie (aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (2003/361/CE)) die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kmo's. De categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

  De Europese jury kent ook de Grote Prijs van de Jury toe aan de inzending van om het even welke categorie die beschouwd wordt als het meest creatieve en inspirerende initiatief ter bevordering van het ondernemerschap.

  Waarom deelnemen?

  Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assembly. Deze Assembly, die in 2024 in Boedapest in Hongarije plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met onder andere de Europese Commissie, overheidsinstanties, andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

  Hoe verloopt de wedstrijd?

  De 18e editie van de wedstrijd ging in België op 18 maart 2024 officieel van start. In België konden deelnemers tot en met 16 mei 2024 om 15 uur een project indienen.

  Alle projecten die de indieningstermijn respecteerden en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, zullen aan de Belgische jury worden voorgelegd.

  De wedstrijd verloopt in twee fases. De kandidaten moeten eerst geselecteerd zijn op het nationale niveau. Enkel de op het nationale niveau genomineerde projecten worden toegelaten om deel te nemen aan het Europese niveau.

  Nationale selectie

  Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden.

  De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

  • originaliteit en haalbaarheid (20 % van de punten),
  • impact op de lokale economie (30 % van de punten),
  • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen (25 % van de punten),
  • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s (25 % van de punten).

  Europese selectie

  Een Europese jury beoordeelt de projecten die ze van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen ontvangt.

  De Europese jury nomineert per categorie drie projecten. Het meest creatieve initiatief dat een bron van inspiratie kan zijn voor de andere landen, krijgt de “Grote prijs van de Jury”.

  Kalender van de wedstrijd
  Activiteit Datum

  Start wedstrijd

  18 maart 2024

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen

  16 mei 2024, 15 uur

  Analyse van de dossiers voor aanvaarding

  mei/juni 2024

  Samenkomst en beslissing Belgische jury

  24 juni 2024

  Samenkomst en beslissing Europese jury

  18 september 2024

  Bekendmakingssessie (Boedapest, Hongarije)

  18-20 november 2024

  Bekendmaking van de winnaars

  De namen van de winnaars in elke prijscategorie en van de winnaar van de “Grote Prijs van de Jury” worden bekendgemaakt tijdens de EEPA ceremonie van de SME Assembly 2024.

  De SME Assembly vindt in november 2024 plaats in Boedapest in Hongarije.

  Award en Grand Jury winnaars 2023, impressies van de SME Assembly 2023 en EEPA nieuws.

  EEPA 2023

  EEPA 2023 highlights (YouTube)

  Bevordering van ondernemingszin (YouTube)

  Investering in ondernemersvaardigheden (YouTube)

  Ondersteuning van de digitale transitie (YouTube)

  Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de internationalisering van het bedrijfsleven (YouTube)

  Ondersteuning van de duurzame transitie (YouTube)

  Verantwoord en inclusief ondernemerschap (YouTube)

  Nog vragen?

  Voor meer informatie over de volgende editie in 2025 contacteert u en/of eventuele Belgische kandidaten de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Directie “Europa en Ondernemerschap”
  Dienst “Europa en Internationaal”
  De heer Dieter Tielemans
  City Atrium, 4e verdieping, kantoor 4B24
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Tel.: +32 2 277 71 25
  E-mail: info.eepa@economie.fgov.be  

  Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de website van de Europese Commissie.

  Laatst bijgewerkt
  22 mei 2024