De recente opkomst van technologieën op basis waarvan grote hoeveelheden online beschikbare gegevens kunnen worden aangemaakt, bewaard en benut om het besluitvormingsproces te bevorderen, in het Engels “Big Data”, wordt beschouwd als een essentiële technologische ontwikkeling voor ondernemingen en alle internetgebruikers (overheid, actoren in de gezondheidssector, onderzoekers, burgers).

De aanwending van deze technologie is vooral belangrijk voor onlinemarketing. Op basis van sommige elementen die automatisch naar bezochte websites worden doorgestuurd en op de webserver toegankelijk worden gemaakt, kan een precies profiel worden samengesteld, zonder dat u hiervan op de hoogte werd gebracht en de mogelijkheid kreeg u ertegen te verzetten. De meest verbreide techniek is het gebruik van “cookies”, met andere woorden van software die geïnstalleerd wordt zonder de toestemming van de internetgebruiker en die uw traject op het internet registreert.

De aanwending van gesofistikeerde tools maken het ondernemingen mogelijk het gedrag van internetgebruikers beter te kennen en hun aanbiedingen beter op doelgroepen af te stemmen. Voorbeelden van zulke tools zijn: geolokalisatie en registratie van de historiek van verrichtingen, inschrijving op newsletters, analyse van de inhoud van elektronische berichten en onlinevragenlijsten. Zo wordt geraamd dat de helft van de door internetgebruikers meegedeelde informatie aangewend wordt voor reclame. Meer recent hebben de opkomst van sociale netwerken en de ontwikkeling van onlinereclame of reclame op mobiel internet de gewoonten van de onlineconsument sterk gewijzigd. Nieuwe marketingmethodes deden hun intrede, zoals het gebruik van banners (display) of de verkoop van hyperlinks die door een zoekmachine (search) worden gesponsord.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot de opkomst van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de analyse en de benutting van grote volumes gegevens of van adviseurs in sociale netwerken. Deze firma’s moeten bepaalde regels naleven bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Deze technieken zouden immers ook kunnen worden aangewend voor discriminerende doeleinden of om doorgestuurde informatie te wijzigen en zelfs om inbreuk te plegen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom voert de Europese Commissie momenteel een herziening door van de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met het oog op de integratie van deze technologische evolutie en de versterking van de rechten inzake onlineprivacy.

Wil u meer weten over inbreuken op de persoonlijke levenssfeer, dan kunt u het vierde deel van de  « Gids voor internetgebruikers (PDF, 3.54 MB) » raadplegen.

Laatst bijgewerkt
10 maart 2022