Informatiebeveiliging

Informaticabeveiliging staat voor alle technieken en structurele, juridische en menselijke middelen die aangewend worden om de beschikbaarheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van een informaticasysteem te bewaren of te herstellen. Informaticasystemen kunnen inderdaad het voorwerp uitmaken van allerlei bedreigingen die resulteren uit kwaad opzet of toevallige omstandigheden.

Bedreigingen die de integriteit, de vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van informatie zouden kunnen schaden, worden met de term “hacking” aangeduid. Computercriminaliteit omvat ook computermisdrijven, zoals vervalsing en  computerfraude, inhoudgerelateerde misdrijven en misdrijven aangaande intellectuele eigendom. 

Deze inbreuken op informaticagegevens en –systemen kunnen grote financiële schade aanrichten, maar ook schade berokkenen aan de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door vertrouwelijke informatie te verbreiden. Bovendien kunnen sommige bedreigingen het imago van de bezitter van het informatiesysteem schaden door de gebreken van een veiligheidssysteem op de voorgrond te plaatsen of door foute informatie te verspreiden.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022