De uitdrukking “postorderverkoop” wordt gebruikt om ondernemingen aan te duiden die gespecialiseerd zijn in de verkoop via catalogussen en die de post gebruiken om de verkoop te sluiten.

Postorderverkoop is een vorm van verkoop op afstand die gereglementeerd wordt door boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER).

Wanneer de consument per telefoon producten of diensten bestelt op basis van een catalogus voor postorderverkoop, is deze reglementering eveneens van toepassing.

Wetgeving 

art. VI.45 en volgende WER

Opgelet!

Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
  • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand door een advocaat met toepassing van boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Laatst bijgewerkt
27 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema