Vergelijkende reclame wordt gedefinieerd als elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

Vergelijkende reclame is slechts veroorloofd als volgende voorwaarden, worden nageleefd:

  • niet misleidend zijn;

  • betrekking hebben op gelijkaardige goederen of diensten;

  • de relevante en controleerbare kenmerken van de goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld de prijs, vergelijken;

  • niet leiden tot verwarring met goederen of diensten van een concurrent;

  • zich niet kleinerend uitlaten over concurrenten of hun goederen of diensten;

  • geen oneerlijk voordeel halen uit de bekendheid van een concurrent of de oorsprongsbenaming van concurrerende goederen;

  • in elk geval, voor goederen met een benaming van oorsprong, betrekking hebben op goederen met dezelfde benaming;

  • goederen of diensten niet voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.

Boek VI WER - art. VI.17 WER - art. VI.97 tot 100 en art. VI.105, 1° WER

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema