De aanbieding en aanvaarding van eurobankbiljetten en –muntstukken vormen in het algemeen de refertebetalingswijze. Hieruit vloeit voort dat er geen extra kosten voor betalingen in bankbiljetten en munten mogen worden opgelegd (Aanbeveling 2010/191/EU).

De verhoging van de te betalen prijs indien de consument contant wenst te betalen, is strijdig met de bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER).

Bij het gebruik van een elektronisch betaalmiddel, mag de onderneming de consument geen kosten aanrekenen voor het gebruik van dat betaalmiddel. Die regel trad in voege op 9 augustus 2018 naar aanleiding van de omzetting van de Europese Betalingsdienstenrichtlijn in Belgische wetgeving.

Boek VI WER - art. VI.42 WER

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.be

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. Om hier een beroep op te kunnen doen moet u vooraf getracht hebben tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de onderneming.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 00
Fax: +32 2 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: https://consumentenombudsdienst.be

Dien uw klacht in via het formulier

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij aankoop of een geschil met een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be

Laatst bijgewerkt
31 maart 2023