Mag een onderneming een consument extra kosten aanrekenen voor het gebruik van een specifiek betaalmiddel? Het antwoord hangt af van het gebruikte betaalmiddel.

  • Contante betaling: De aanbieding en aanvaarding van eurobankbiljetten en –muntstukken vormen in het algemeen de referentiebetalingswijze. Daaruit vloeit voort dat er geen extra kosten voor betalingen in bankbiljetten en munten mogen worden opgelegd (Aanbeveling 2010/191/EU).

De verhoging van de te betalen prijs indien de consument contant wil betalen, is in strijd met de bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER).

  • Betaling via een “gebruikelijk” elektronisch betaalmiddel (debetkaart, kredietkaart, overschrijving, domiciliëring, enz.): Bij het gebruik van een elektronisch betaalmiddel mag de onderneming de consument geen extra kosten aanrekenen voor het gebruik van dat betaalmiddel, noch de betaling van een minimumbedrag opleggen (art. VII.30, § 3, WER).

Bovendien heeft de onderneming de verplichting om de consument ten minste één elektronisch betaalmiddel gratis aan te bieden wanneer die zich in gelijktijdige aanwezigheid bevindt (art. VI.7/4 WER). Het gebruik van dat betaalmiddel kan niet afhankelijk worden gesteld van de betaling van een minimumbedrag.

  • Betaling via een “atypisch” elektronisch betaalmiddel:  Voor andere betaalmiddelen dan hierboven vermeld, kan de onderneming kosten voor het gebruik aanrekenen aan de consument. Het gaat bijvoorbeeld om “cashless” betaalmiddelen (armbanden of oplaadkaarten) op festivals. Die extra kosten mogen echter niet hoger zijn dan de daadwerkelijk door de onderneming gedragen kosten (art. VI.42 WER).

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.be

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. Om hier een beroep op te kunnen doen moet u vooraf geprobeerd hebben om tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de onderneming.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 00
Fax: +32 2 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: https://consumentenombudsdienst.be

Dien uw klacht in via het formulier.

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij aankoop of een geschil met een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be

Laatst bijgewerkt
21 december 2023

Laatste nieuws voor dit thema