De wet verbiedt of reglementeert bepaalde praktijken die betrekking hebben op de betaling van de prijs door de consument tijdens of na de contractsluiting.

Zo is het de onderneming verboden om bijkomende kosten aan te rekenen als de consument weigert te opteren voor een domiciliëring.

Indien de afgifte van een factuur verplicht is, dan mag de onderneming evenmin bijkomende kosten aanrekenen als de consument weigert zijn factuur elektronisch te ontvangen.

De aanbieding en aanvaarding van eurobankbiljetten en –muntstukken vormen in het algemeen de refertebetalingswijze.

Het gebeurt soms dat een onderneming grote bankbiljetten weigert. In bepaalde gevallen is dat toegestaan. Ze worden beschreven in het memorandum betreffende de weigering van bankbiljetten van 200 en 500 euro (PDF, 27.95 KB).

Een probleem online melden

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019