Betalingen

Ondernemingen (boek VI WER)

Vrije beroepen (boek XIV WER)

De wet verbiedt of reglementeert bepaalde praktijken die betrekking hebben op de betaling van de prijs door de consument tijdens of na de contractsluiting.

Zo is het de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep verboden om bijkomende kosten aan te rekenen als de consument weigert te opteren voor een domiciliëring.

Indien de afgifte van een factuur verplicht is, dan mag de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep evenmin bijkomende kosten aanrekenen als de consument weigert zijn factuur elektronisch te ontvangen.

De aanbieding en aanvaarding van eurobankbiljetten en –muntstukken vormen in het algemeen de refertebetalingswijze.

Het gebeurt soms dat een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroepgrote bankbiljetten weigert. Bepaalde situaties laten dit toe. Ze worden beschreven in het memorandum betreffende de aanvaarding van bankbiljetten van 200 en 500 euro (PDF, 27.95 KB).

Laatst bijgewerkt
5 februari 2018