Technische Specificaties (STS)

Table of Contents

  Procedure m.b.t. de aanvraag, de ontwikkeling, de inhoud, de aanvaarding, actualisatie en intrekking van STS

  De STS leveren een specifieke bijdrage voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap. Deze referentiedocumenten, met normatief en/of duidend karakter, zijn in de eerste plaats bestemd voor de cliënten, zijnde de voorschrijvers en ontwerpers en, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bouwheer die dankzij de STS op neutrale wijze gebruiksgeschikte producten en systemen kan (laten) voorschrijven.

  De STS vervullen een belangrijke functie bij de bescherming van de eindgebruiker. Dit is met name het geval wanneer de STS ook eisen opleggen over de technische bekwaamheden van de uitvoerders. Ze worden gemaakt op basis van initiatieven van de bouwactoren, onder toezicht van de Technische Commissie Bouw (TCB), en gepubliceerd door de dienst Voorschriften in de Bouw.

  De STS ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aansprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de STS. Zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop.

  De procedure BURTCB/CTC-2013-002 (PDF, 66.94 KB)  bepaalt het kader, statuut en definieert de STS. Deze procedure beschrijft de wisselwerking met wetgeving en stelt de inhoud van de STS vast. De procedure bevat ook de eisen voor de aanvraag, de ontwikkeling, de aanvaarding, de actualisatie en de intrekking van de STS.

  Vooraleer de aanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van een STS moet de instelling overeenkomstig voormelde procedure de belanghebbende partijen consulteren

  • over hun bereidheid om deel te nemen,
  • over de haalbaarheid van het opstellen van een STS en
  • over de draagkracht ervan.

  Ze moet tevens een consensus bereiken over:

  • het onderwerp,
  • de inhoudelijke aspecten,
  • het toepassingsgebied van de STS en
  • de finalisatiedatum van de STS.

  Na akkoord van de betrokkenen, stelt zij hierover een proces-verbaal op.

  Het proces-verbaal wordt per e-mail naar de bevoegde overheid opgestuurd:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst Voorschriften in de Bouw

  e-mail: bocova@economie.fgov.be

  Lijst van de STS in voorbereiding

  Titel STS Statuut Gemandateerde instelling
  STS 22: Metselwerk Update SECO
  STS 52.3 Buitenschrijnwerk in PVC Update WTCB
  STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels In opmaak WTCB
  STS -P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest Update WTCB
  STS 72-1: Installatie van fotovoltaïsche systemen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec
  STS 72-2: Warmtepompen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec
  STS 72-3: Zonneboilers In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec

  Gepubliceerde STS

  De categorie 1: STS uitgegeven door de FOD Economie sinds 2011

  STS 23.1: Houtskeletconstructies (PDF, 2.36 MB)

  STS 52.2 Buitenschrijnwerk in aluminium (PDF, 1.05 MB)

  STS 71.1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm (PDF, 1000.14 KB)

  STS-P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest (PDF, 793.44 KB)

  STS- P 73-1 Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen (PDF, 709.66 KB)

  De categorie 2: STS die van vóór 2011 dateren, waarvan de druk en de verspreiding door de FOD Economie werden hernomen of opgestart.

  Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde STS van de categorie 2, gezien hun data van verschijnen, passages bevatten die niet meer actueel zijn.

  STS 04.1 Hout en plaatmaterialen op basis van hout: Structuurhout (PDF, 3.84 MB)

  STS 04.2 Hout en plaatmaterialen op basis van hout: Schrijnwerkhout (PDF, 3.84 MB)

  STS 04.3 Hout en plaatmaterialen op basis van hout: Behandelingen van het hout (PDF, 2.33 MB)

  STS 04.4 Hout en plaatmaterialen op basis van hout: Platen op basis van hout (PDF, 637.55 KB)

  STS 00.13 Hout en houten structuren - Proeven (PDF, 2.8 MB)

  STS 06.8 Hout en plaatmaterialen op basis van hout: Verbindingsmiddelen voor timmerwerk (PDF, 5.76 MB)

  STS 08.82 Thermische isolatiematerialen (PDF, 1.53 MB)

  STS 22 Metselwerk voor laagbouw (PDF, 6.02 MB)

  STS 23 Houtbouw (PDF, 3.96 MB)

  STS 23:ad.1 Houtbouw - addendum en toelichtingen (PDF, 4.75 MB)

  STS 23:ad.2 Houtbouw - addendum -Massiefbouw (PDF, 3.13 MB)

  STS 31 Timmerwerk (PDF, 4.07 MB)

  STS 31+ 32 Timmerwerk: Dakschrijnwerk (PDF, 3.36 MB)

  STS 31.5 Curatieve behandeling - Hout en Metselwerk (PDF, 3.18 MB)

  STS 34.2 Dakbedekkingen: Metalen daken (PDF, 4.4 MB)

  STS 34.8 Dakbedekkingen: Dakafdichtingen (PDF, 2.54 MB)

  STS 34: 03.6 Dakbedekkingen: Natuurleien (PDF, 564.84 KB)

  STS 36 Metaalschrijnwerk - Vensters lichte gevels en omlijstingen (PDF, 9 MB)

  STS 44 Dekvloeren en bedrijfsvloeren (PDF, 3.42 MB)

  STS 45.1 Binnenvloerafwerking: Algemeen; mortellijmen, porcelein en glasmozaïek (PDF, 3.89 MB)

  STS 45.2 Binnenvloerafwerking: Algemeen, hout en kurk (PDF, 2.31 MB)

  STS 45.3 Binnenvloerafwerking: Algemeen, Kunststeen (PDF, 1.98 MB)

  STS 45.6 Binnenvloerafwerking: Keramische vloerbedekkingen (PDF, 4.39 MB)

  STS 45.9 Binnenvloerafwerking: voorbereidende werkzaamheden op de ondergrond (PDF, 2.04 MB)

  STS 52.04.8 Houten Buitenschrijnwerk: Bescherming en afwerking (PDF, 2.28 MB)

  STS 52.1 Houten buitenschrijnwerk (PDF, 2.88 MB)

  STS 52.3 Buitenschrijnwerkerij in PVC (PDF, 1.23 MB)

  STS 53.1 Deuren (PDF, 1.16 MB)

  STS 53.2 Industriële, commerciële en residentiële poorten (PDF, 6.9 MB)

  STS 56 Structureel gelijmd glaswerk (SGG) (PDF, 2.03 MB)

  STS 56.1 Dichtingskitten voor gevels (PDF, 3.87 MB)

  STS 63 Waterkranen (PDF, 4.71 MB)

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2018