Afspraken verwijzen naar alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde gedragingen, die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd.

Afspraken zijn verboden door artikel IV.1, § 1, van het Wetboek van economisch recht.

Afspraken kunnen verschillende courante vormen aannemen zoals:

 • vaststelling van een aankoopprijs, verkoopprijs of andere contractuele voorwaarden;

 • de verspreiding van aanbevolen prijzen of van prijsbarema’s;

 • de beperking of controle van productiequota, afzet, technische ontwikkeling of investeringen;

 • geografische verdeling van de markten of van de bevoorradingsbronnen;

 • collectieve boycot;

 • enz.

Dankzij bepaalde afspraken kunnen ondernemingen risico’s delen, kosten besparen, een gemeenschappelijke knowhow ontwikkelen of sneller innoveren.

Artikel IV.1, § 3, van het Wetboek van economisch recht biedt de mogelijkheid dat zulke afspraken  worden vrijgesteld van het verbod voor zover ze volgende voorwaarden naleven:

 • de afspraak moet tot economische voordelen leiden, zoals het verbeteren van de productie of de distributie van de producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang d.w.z. leiden tot efficiëntieverbeteringen;

 • de eventuele medediningsbeperkingen moeten onmisbaar zijn om deze efficiëntieverbeteringen te bereiken;

 • de consumenten moeten een billijk aandeel krijgen in deze efficiëntieverbeteringen die met de onmisbare beperkingen werden bereikt; en

 • de afspraak mag de partijen niet de mogelijkheid geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten, de mededinging uit te schakelen.

Meer informatie vindt u in Verordening (EG) nr.1/2003 van de Raad van 16 december 2002, voor de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (nu artikelen 101 en 102 van het VWEU).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie