U hebt een origineel concept, uw nieuw procédé zou bepaalde fabrikanten kunnen interesseren, u hebt iets gecreëerd? Hoe kunt u bewijzen dat u dit als eerste hebt gedaan…

Het is mogelijk een creatie te deponeren bij officiële instanties om het bewijs van de datum van deze creatie veilig te stellen. Dit zal vooral nuttig zijn indien men later uw intellectuele rechten op deze creatie zou betwisten. U kunt dan bewijzen dat uw creatie een vroegere datum heeft dan die van uw concurrent, of dat de creatie dateert van vóór uw tewerkstelling en de intellectuele rechten dus niet aan uw werkgever, maar aan uzelf toebehoren.

Let wel, een dergelijk depot kan op zich geen intellectueel eigendomsrecht in het leven roepen en het zal evenmin het bewijs kunnen leveren dat de beschermingsvoorwaarden van een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld het auteursrecht) vervuld zijn.

Ingevolge het gemene recht, bestaan er twee manieren om zich juridisch een bewijsmiddel voor de datum van een creatie te verschaffen. Zo kunt u zich richten tot eender welk registratiebureau van de Federale Overheidsdienst Financiën. Hier kan men wel slechts “papieren” documenten registreren (dus geen diskettes, cd-roms, enz.). De registratie van een akte waarvoor geen tarief is voorzien (dus andere documenten dan bijv. huurcontracten of verkoopsakten van onroerende goederen die zijn bepaald in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten) kost momenteel 50 euro per document. Een stempel met vermelding van datum wordt dan op het document aangebracht.

De tweede mogelijkheid is het opmaken door een notaris van een authentieke akte die het bestaan van het werk vermeldt. De notaris kan de ingediende documenten bewaren en ze van een datum voorzien. Ook bijvoorbeeld diskettes of cd-roms kunnen bij een notaris worden gedeponeerd en zullen door hem in bewaring worden genomen.

Naast deze twee gemeenrechtelijke wijzen, bestaat een andere mogelijkheid om de datum van creatie van een werk te bewijzen: gebruik maken van het systeem van de i-DEPOT envelop, dat door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) wordt aangeboden.

De i-DEPOT envelop bestaat uit twee delen. In elk van de beide delen stopt u een identiek document waarop u het idee zo nauwgezet mogelijk omschrijft of afbeeldt. U kunt dit document op een drager naar keuze zetten: papier, microfilm, diskette, cd-rom, enz. U sluit dan deze envelop en stuurt deze terug naar het BBIE. Bij ontvangst wordt de envelop door het BBIE verzegeld. Het BBIE registreert uw naam en de datum waarop u de envelop hebt overhandigd. De indiening van de i-DEPOT envelop kan ook via het internet gebeuren.

Om meer te weten over de i-DEPOT envelop...

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019