Vuurwapens, onderdelen en munitie, militair materieel en de daaraan verbonden technologie en producten voor dubbel gebruik (“dual use”-goederen) worden beschouwd als “strategische goederen”.

Bij de invoer, uitvoer en doorvoer van deze “strategische goederen” hebt u een vergunning nodig.

Die moet u aanvragen bij het bevoegde gewest waarin u of de maatschappelijke zetel van uw firma is gevestigd.

Uitzondering

De uitzondering hierop is het Belgische Leger en de Federale Politie. Zij zijn federale instellingen en moeten hun aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning voor de in- en uitvoer van wapens en militair materiaal en de daaraan verbonden technologie, aanvragen bij de dienst Vergunningen van de FOD Economie.

Wetgeving

De bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen regionaliseert de bevoegdheid “Vergunningen voor wapens en militair materiaal” met uitzondering van vergunningen die aangevraagd worden door het Belgische leger of de Federale Politie, waarvoor de bevoegdheid federaal blijft.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Vincent Wuyts

Tel.: +32 2 277 65 12
E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be

Anja Waem

Tel.: +32 2 277 99 19
E-mail: anja.waem@economie.fgov.be

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de gewesten:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Strategische goederen

Website: https://www.fdfa.be/nl/csg

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Website: https://overheidsdienst.brussels/gewestelijke-coordinatie/?cn-reloaded=1

Service public Wallonie

Direction des Licences d’armes

Website : https://spw.wallonie.be/guide/guide-services/16219

Laatst bijgewerkt
8 april 2022