Invoervergunning voor staal en aluminium

Table of Contents

  Voorafgaand communautair toezicht 

  Vanaf 12 mei 2018 is er een voorafgaand Unietoezicht ingesteld op de invoer van aluminiumproducten van oorsprong uit derde landen (producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn vrijgesteld) 

  Vanaf 1 juni 2016 is er een voorafgaand Unietoezicht ingesteld op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit derde landen (Producten van oorsprong uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn vrijgesteld).

  Deze producten kunnen enkel in het vrije verkeer worden gebracht nadat daarvoor een toezichtdocument is overgelegd dat door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat is afgegeven.

  Het toezichtformulier is geldig in de gehele Unie. De geldigheidsduur bedraagt 4 maanden en kan met een zelfde termijn worden verlengd. Zodra ze niet langer geldig zijn moeten de toezichtsformulieren worden teruggezonden naar de instantie die ze heeft afgegeven.

  Te vermelden gegevens in de aanvraag

  • KBO-nummer, naam en volledig adres van de aanvrager;

  • volledige naam en adres van de exporteur;

  • nauwkeurige omschrijving van de goederen (handelsnaam en goederencode);

  • land van oorsprong en land van herkomst;

  • het nettogewicht in kg;

  • de cif-waarde van de goederen in EUR aan de grens van de Unie;

  • de vermelding of het goederen van tweede keus of mindere kwaliteit betreft ;

  • de voorziene periode en plaats van inklaring;

  • de datum en handtekening van de aanvrager.

  Bij te voegen documenten:

  • een kopie van het koopcontract;

  • de pro forma-factuur en/of

  • wanneer de goederen niet rechtstreeks in het land van productie zijn aangekocht, een door de desbetreffende staalfabrikant afgegeven productiecertificaat.

  Juridische basis:

  Uitvoeringsverordening (EU) 2018-640 van de Commissie van 25 april 2018 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde aluminiumproducten uit bepaalde derde landen (Publicatieblad L 106 van 26 april 2018). 

  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/670 van de Commissie van 28 april 2016 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen (Publicatieblad van de Europese Unie L 115 van 29.4.2016).

  Verantwoordelijke ambtenaren die nadere inlichtingen kunnen verschaffen: 

  • Dhr. Vincent WUYTS 
   tel.: +32 2 277 65 12

  • Mevr. Marijke MALEVE 
   tel.: +32 2 277 69 61

  • Mevr. Christiane VANDEN BOSCH 
   tel.: +32 2 277 61 20

  Voorgeschreven formulieren

  De ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren en bij te voegen documenten kunnen elektronisch bezorgd worden op het e-mailadres: staal-acier@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  3 mei 2018