Table of Contents

  Nieuw systeem vanaf 15 mei voor de toezicht op de invoer van staal- en aluminiumproducten

  Vanaf 15 mei 2020 gebruikt de Europese Commissie een ander systeem om de invoer van staal- en aluminiumproducten voortdurend te controleren.

  De Commissie geeft op haar website een maandelijks overzicht van relevante gegevens over de invoer van staal en aluminium. Het nieuwe systeem is naar verwachting efficiënter en beter aangepast aan de behoeften van de staal- en aluminiumindustrie.

  Beide verordeningen, die geldig zijn tot 15 mei 2020, werden niet verlengd door de Europese Commissie.

  Het gaat om volgende verordeningen:

  • Uitvoeringsverordening (EU) 2016/670 van de Commissie van 28 april 2016 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2018/640 van de Commissie van 25 april 2018 tot instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde aluminiumproducten uit bepaalde derde landen

  Concreet…

  Dit houdt in dat er vanaf 16 mei 2020 geen voorafgaande toezichtsformulieren meer vereist zijn voor de invoer van staal- en aluminiumproducten. Toezichtformulieren die door onze dienst al opgemaakt werden en die nog geldig zouden zijn na 15 mei 2020, komen automatisch te vervallen vanaf 16 mei 2020.

  Laatst bijgewerkt
  8 april 2022