De Europese Unie heeft eind 2017 de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met Japan afgerond. Enkel de onderhandelingen over één gedeelte, nl. investeringsbescherming en het Investment Court System (ICS) zijn nog niet gefinaliseerd en worden momenteel verdergezet.

Het akkoord trad in werking op 1 februari 2019. 

De grootste opportuniteiten voor België in het EU-Japan vrijhandelsverdrag liggen in het elimineren van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen.

Voor de belangrijkste Belgische uitvoerproducten naar Japan zullen douanerechten afgeschaft worden. Het gaat om

 • farmaceutische en chemische producten;
 • machines, apparaten en elektrisch materieel;
 • landbouw- en voedingsproducten (o.a. chocolade, banketbakkerijproducten, zuivelproducten, vleesproducten, gelatine, aardappelzetmeel en bier);
 • transportmateriaal;
 • optische- en meetinstrumenten;
 • uurwerken en delen daarvan.

Europa liberaliseert op termijn volledig, wat betekent dat goederen uit Japan voor Belgische invoerders goedkoper zullen worden.

Het akkoord bevat bepalingen over

 • markttoegang op de goederen (de afschaffing van de meerderheid van de douanetarieven en preferentiële oorsprongsregels),
 • markttoegang voor diensten, investeringen en openbare aanbestedingen,
 • intellectuele eigendomsrechten,
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen,
 • duurzame ontwikkeling,
 • samenwerking op het vlak van regelgeving,
 • wederzijdse erkenning,
 • vereenvoudiging van handel,
 • samenwerking op het vlak van grondstoffen,
 • geschillenbeslechting en
 • technische handelsbelemmeringen.

Meer informatie en de teksten van het akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade  van de Europese Commissie

Heel wat praktische informatie voor het bedrijfsleven kunt u vinden op de website van het EU-Japan Center for Industrial Cooperation.

Daarnaast kunt u ook het online Access2Markets portaal raadplegen voor informatie op maat van uw product(en) over onder andere de geldende tarieven, oorsprongsregels, interne belastingen, douane- en invoerprocedures en andere vereisten waaraan moet worden voldaan voor handel te voeren met Japan.

Laatst bijgewerkt
24 januari 2023