De Europese Unie (EU) heeft eind 2017 de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met Japan afgerond. Enkel de onderhandelingen over één gedeelte, nl. investeringsbescherming en het Investment Court System (ICS) zijn nog niet gefinaliseerd en worden momenteel verdergezet.

Het akkoord trad in werking op 1 februari 2019. 

De grootste opportuniteiten voor België in het EU-Japan vrijhandelsverdrag liggen in het elimineren van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen.

Voor de belangrijkste Belgische uitvoerproducten naar Japan zullen douanerechten afgeschaft worden. Het gaat om:

 • farmaceutische en chemische producten
 • machines, apparaten en elektrisch materieel
 • landbouw- en voedingsproducten (o.a. chocolade, banketbakkerijproducten, zuivelproducten, vleesproducten, gelatine, aardappelzetmeel en bier)
 • transportmateriaal
 • optische- en meetinstrumenten
 • uurwerken en delen daarvan.

De EU liberaliseert op termijn volledig, wat betekent dat goederen uit Japan voor Belgische invoerders goedkoper zullen worden.

Het akkoord bevat bepalingen over:

 • markttoegang op de goederen (de afschaffing van de meerderheid van de douanetarieven en preferentiële oorsprongsregels)
 • markttoegang voor diensten, investeringen en openbare aanbestedingen,
 • intellectuele eigendomsrechten
 • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
 • duurzame ontwikkeling
 • samenwerking op het vlak van regelgeving
 • wederzijdse erkenning
 • vereenvoudiging van handel
 • samenwerking op het vlak van grondstoffen
 • geschillenbeslechting
 • technische handelsbelemmeringen.

Meer informatie en de teksten van het akkoord kunt u terugvinden op de website van DG Trade  van de Europese Commissie

Heel wat praktische informatie voor het bedrijfsleven kunt u vinden op de website van het EU-Japan Center for Industrial Cooperation.

Access2Markets, een online gids voor handel buiten de EU

Access2Markets is het online portaal waar exporteurs en importeurs gedetailleerde informatie krijgen.

Raadpleeg het portaal van Access2Markets. U vindt er informatie op maat van uw product(en) over onder andere:

 • de geldende douanetarieven en nationale of lokale belastingen,
 • procedures en formaliteiten,
 • productregels en -vereisten,
 • oorsprongsregels,
 • en andere vereisten waaraan moet worden voldaan om handel te voeren met Japan.

U kunt ook de vereisten raadplegen waaraan u moet voldoen als u diensten wenst te exporteren naar Japan.

Het portaal bevat ook informatie over openbare aanbestedingen in Japan waartoe EU-ondernemingen toegang hebben op basis van de verbintenissen van Japan in het kader van het vrijhandelsakkoord en de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Die informatie kunt u vinden op Access2Procurement. U kunt nagaan of uw bedrijf gerechtigd is om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht in Japan.

Laatst bijgewerkt
23 april 2024