EU-Japan handelsakkoord

Table of Contents

  De Europese Unie heeft eind 2017 de onderhandelingen voor een vrijhandelsakkoord met Japan afgerond. Enkel de onderhandelingen over één gedeelte, nl. investeringsbescherming en het Investment Court System (ICS) zijn nog niet gefinaliseerd en worden momenteel verdergezet.

  Het akkoord is nog niet in werking getreden. Na het juridisch verifiëren en het vertalen naar de verschillende EU officiële talen, moet het akkoord formeel ondertekend worden door de Europese Unie en Japan. Het akkoord zal in werking treden zodra de beide partijen hun respectievelijke ratificatieproces hebben afgerond.

  De grootste opportuniteiten voor België in het EU-Japan vrijhandelsverdrag liggen in het elimineren van tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen.

  Voor de belangrijkste Belgische uitvoerproducten naar Japan zullen douanerechten afgeschaft worden. Het gaat om

  • farmaceutische en chemische producten;
  • machines, apparaten en elektrisch materieel;
  • landbouw- en voedingsproducten (o.a. chocolade, banketbakkerijproducten, zuivelproducten, vleesproducten, gelatine, aardappelzetmeel en bier);
  • transportmateriaal;
  • optische- en meetinstrumenten;
  • uurwerken en delen daarvan.

  Europa liberaliseert op termijn volledig, wat betekent dat goederen uit Japan voor Belgische invoerders goedkoper zullen worden.

  Het akkoord bevat bepalingen over markttoegang op de goederen (de afschaffing van de meerderheid van de douanetarieven en preferentiële oorsprongsregels), maar ook over markttoegang voor diensten, investeringen en openbare aanbestedingen, alsook over intellectuele eigendomsrechten, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, duurzame ontwikkeling, samenwerking op het vlak van regelgeving, wederzijdse erkenning, vereenvoudiging van handel, samenwerking op het vlak van grondstoffen, geschillenbeslechting en technische handelsbelemmeringen.

  De overeengekomen teksten worden nu juridisch geverifieerd binnen de Europese Commissie. Heel wat van deze teksten zijn publiek beschikbaar op de website van DG Trade.

  Laatst bijgewerkt
  10 juli 2018