Search results

  1. Richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/95/EG.
  2. Hoe gevoelig je bent voor uv-stralen, hangt af van je huidtype. Er bestaan 6 huidtypes. Bij ons komen type 2 en 3 het meest voor.
  3. Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (hierna “KB” genoemd) verplicht de beheerders om liften ter beschikking te stellen die in overeenstemming zijn met de
  4. Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De continuïteit van de aardgasbevoorrading is dus een van de prioriteiten van het
  5. De studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie) 2008-2017 kadert in de continuïteit van de indicatieve programma’s die uitgewerkt werden door de Commissie voor de