Gids voor de toepassing van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften

Uitgever
FOD Economie

Table of Contents

  Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (hierna “KB” genoemd) verplicht de beheerders om liften ter beschikking te stellen die in overeenstemming zijn met de technische eisen van dit besluit.

  Het reikt de beheerders het middel aan om de veiligheid van de gebruikers en het onderhouds- en inspectiepersoneel te verzekeren.

  Zo worden er, naast een eventuele modernisering, regelmatige onderhoudsbeurten en preventieve inspecties opgelegd.

  Bovendien moet om de 15 jaar een risicoanalyse worden uitgevoerd om na te gaan of de lift aan het veiligheidsniveau beantwoordt waaraan de gebruikers zich mogen verwachten.

  Dit KB betreft niet het op de markt brengen, noch de indienststelling van nieuwe liften.

  Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 werd gewijzigd door het KB van 10 december 2012.

  Deze gids heeft als doel de tekst van het KB toe te lichten. Hoe? Een interpretatie van de tekst wordt artikel per artikel voorgesteld. Deze gids beantwoordt ook verschillende vragen die al door beheerders, lifteninstallateurs of keuringsorganismes aan de administratie werden gesteld.

  Deze gids wordt regelmatig geactualiseerd om antwoorden op nieuwe interpretatievragen toe te voegen.

  Deze gids werd opgemaakt na overleg met de beheerders, de gebruikers, de installateurs, de fabrikanten, de keuringsorganismen alsook met andere betrokken partijen.

  De FOD Economie bedankt al degenen die commentaren hebben geformuleerd

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018