Prospectieve studie over de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020

Uitgever
FOD Economie,K.M.O,Middenstand en Energie

Table of Contents

  Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix en dat zal in 
  de komende jaren ook zo blijven. De continuïteit van de aardgasbevoorrading is dus een van 
  de prioriteiten van het Belgische energiebeleid. Om de overheidsinstanties en betrokkenen 
  de mogelijkheid te bieden de evolutie te volgen, heeft de wetgever de opmaak voorzien van 
  een prospectieve studie over de zekerheid van de aardgasbevoorrading (prospectieve studie 
  (aard)gas of PSG).

  Conform de wet hebben de auteurs van deze studie, de Algemene Directie Energie van FOD 
  Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en het Federaal Planbureau 
  (FPB), vertegenwoordigers van de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van 
  de opslaginstallatie voor aardgas en de beheerder van de LNG-installatie (Fluxys), de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Nationale Bank van 
  België (NBB) bij de werkzaamheden betrokken.

  Dankzij de uitwisseling van kennis, expertise en hulpmiddelen die regelmatig worden gebruikt 
  door de verschillende instanties die zijn vertegenwoordigd binnen de werkgroep, kon een 
  studie worden uitgevoerd die de specifieke kenmerken van de Belgische aardgasmarkt en 
  van de bestaande (en geplande) netten op de voet volgt.

  De PSG ligt in de lijn van de continuïteit van het indicatieve plan voor de aardgasbevoorrading, opgesteld door de CREG en steunend op de analyses die zijn uitgevoerd door het FPB 
  in het kader van de "Planning Papers" over de langetermijnenergievooruitzichten. Bij de opmaak werd aandacht geschonken aan het behoud van de samenhang met de studie over de 
  perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie elektriciteit of PSE) 2008- 
  2017 die werd uitgevoerd door dezelfde auteurs als deze van de PSG.

  De PSG is gebaseerd op een dubbele analyse:

  • een sectorale analyse van de vraag naar aardgas per jaar en per seizoen die werd 
  uitgevoerd op basis van bestaande studies, nl. de prospectieve studie elektriciteit, de 
  WP21-08 van het FPB en een studie van de CREG van 13 juli 2009;

  • een analyse van de pieken in de vraag per uur en per dag, gebaseerd op de verbruiksgegevens van Fluxys op de piekdagen in de winter en dienst doend als uitgangspunt voor de evaluatie van de behoefte aan aardgasinfrastructuren.

  Deze studie bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schetsen wij de context 
  waarin de PSG kan worden gesitueerd. In het tweede hoofdstuk komt de problematiek over 
  de zekerheid van de aardgasbevoorrading aan bod. In het derde hoofdstuk wordt het Belgische aardgasverbruik in het verleden bestudeerd. In het vierde hoofdstuk evalueren we de 
  vooruitzichten van de vraag naar aardgas in België tegen 2020, per jaar en per seizoen. In 
  het vijfde hoofdstuk schatten we de behoeften op het vlak van infrastructuur in België tegen 
  2020 om te kunnen voldoen aan de vraag.

  Er wordt specifieke aandacht geschonken aan de eisen die gekoppeld zijn aan het bestaan 
  van twee aardgasnetwerken in ons land: het aardgasnet L (arm) en het aardgasnet H (rijk). 
  Daarnaast is ook de positionering van België als draaischijf binnen de Europese aardgas-20 
  markt belangrijk door het bestaan van een belangrijk grens-tot-grensvervoersnetwerk dat 
  haar grondgebied doorkruist, naast de aanwezigheid van de LNG-terminal en de Hub Zeebrugge.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018