Search results

  1. Er wordt in dit rapport aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van drie grote productgroepen: energiedragers, levensmiddelen, niet-energetische industriële goederen en
  2. De recente conjunctuurontwikkelingen tonen aan dat de jaarlijkse bbp-groei in 2019 relatief goed was (+1,4 %, tegenover +1,5 % in 2018) dankzij de impuls van de binnenlandse vraag zonder voorraden. Hoewel
  3. De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen (met het oog op een
  4. Deze studie onderzoekt de marktwerking in de aardappelkolom. Daarbij worden de verschillende schakels van de keten bestudeerd, waarin vijf verschillende sectoren onderscheiden kunnen worden: de
  5. Het eerste hoofdstuk van deze analyse geeft een beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar in België. In het tweede hoofdstuk wordt de Belgische regelgeving voor het beoefenen van het beroep van
  6. Het ondernemersvertrouwen in de textiel- en kledingindustrie (C13-C14) is licht gestegen in 2019, nadat het gedaald was tijdens het tweede semester van 2018. In 2018 noteerde de textiel- en