Search results

  1. Deze studie onderzoekt de marktwerking in de aardappelkolom. Daarbij worden de verschillende schakels van de keten bestudeerd, waarin vijf verschillende sectoren onderscheiden kunnen worden: de
  2. Het eerste hoofdstuk van deze analyse geeft een beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar in België. In het tweede hoofdstuk wordt de Belgische regelgeving voor het beoefenen van het beroep van
  3. Het ondernemersvertrouwen in de textiel- en kledingindustrie (C13-C14) is licht gestegen in 2019, nadat het gedaald was tijdens het tweede semester van 2018. In 2018 noteerde de textiel- en
  4. België, een kleine open economie van 11,4 miljoen inwoners, ligt in het hart van West-Europa. De economie beschikt over een goede communicatie-infrastructuur en een hoogopgeleide beroepsbevolking. Als open
  5. België, een kleine open economie van 11,4 miljoen inwoners, ligt in het hart van West-Europa. De economie beschikt over een goede communicatie-infrastructuur en een hoogopgeleide beroepsbevolking. Als open
  6. Algemene context België wordt als kleine en open economie sneller beïnvloed door schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met minder uitgesproken internationale handel. Door een analyse van