Search results

  1. ​​Algemene context Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel. De analyse van de
  2. In een economische omgeving die wordt gekenmerkt door mondialisering en door een exponentiële groei van de internationale handel, vervult het concurrentievermogen een belangrijke rol in de economie. De
  3. De sectorale prestaties op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de “Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen” die
  4. De goede werking van de goederen- en dienstenmarkten draagt bij tot het concurrentievermogen van onze economie. Het Prijzenobservatorium voert daarom jaarlijks een horizontale screening uit van de