Vervaardiging van transportmiddelen - Concurrentievermogen van de sector

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De sectorale prestaties op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de “Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen” die halfjaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectorale concurrentievermogen.

Aan de hand van de groei van de tewerkstelling en van de toegevoegde waarde van de Belgische sectoren, en hun verschil met de eurozone laten enkele sectoren minder gunstige resultaten optekenen. Op basis van het belang van deze sectoren in de Belgische economie, de exportprestaties en de verwevenheid met andere sectoren viel de keuze voor het eerste sectoronderzoek op de sector “vervaardiging van transportmaterieel”.

De prestaties van het sectorale concurrentievermogen worden gemeten aan de hand van de toegevoegde waarde, de omzet en enkele financiële ratio’s. Het sectoronderzoek brengt vervolgens de determinanten van dit concurrentievermogen onder in drie categorieën.

  1. De vraag, met als determinanten de buitenlandse handel, de verwevenheid van sectoren en de afzetmarkt.
  2. De middelen, bepaald door de factoren arbeid, kapitaal en onderzoek en ontwikkeling.
  3. De omgeving, die bestaat uit de demografie van de ondernemingen, de marktwerking en de reglementering.

Een SWOT-analyse vat ten slotte de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek samen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018