CO-detector

Verslag van de Controlecampagne 2018-2019 - Koolstofmonoxide-detectoren

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

In 2006 werd al eens nagegaan of de CO-detectoren op de Belgische markt voldeden aan de eisen van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. Toen voldeed slecht een van de zes geteste detectoren.

Eind 2009 hebben wij deze campagne nog eens overgedaan en werden er 11 CO-detectoren op de Belgische markt getest. Slechts 2 detectoren bleken hierbij conform de destijds geldige norm, de EN 50291:2001. Er werd niettemin een verbetering vastgesteld in de zin dat

  • geen enkele detector een ernstig risico vertoonde (tegenover 17 % in 2006) en
  • een kleiner aantal detectoren in vergelijking met 2006 een hoog risico vormde.

In 2016 werd een soortgelijke campagne georganiseerd door de markttoezichtautoriteit in Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)4. Tijdens die campagne werden 29 CO-detectoren getest, waarvan er 16 niet conform bleken met de geteste eisen. Van de 16 niet-conforme detectoren vertoonden er 10 een ernstig risico.

Naar aanleiding van die resultaten werd besloten om de campagne te herhalen door het testen van 10 CO-detectoren op de Belgische markt. Aangezien er weinig modellen op de Belgische markt beschikbaar zijn, geeft die monsterneming een statistisch betrouwbaar beeld van de toestand op de markt.

De technische tests werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium BSI, Assurance UK Limited, dat deel uitmaakt van de BSI Group en gevestigd is in Milton Keynes (Buckinghamshire) in het Verenigd Koninkrijk.

Laatst bijgewerkt
10 juni 2020