Verslag over de economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2018

Verslag over de economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse

Publicatiedatum

De FOD Economie zet onder meer zijn expertise in om, samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, uitgebreide conjunctuurstudies te maken van diverse sectoren, zoals de distributie, de voeding, de chemie en de textiel.

Het huidige verslag “Economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2018" werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie. Het is het vervolg op het gelijkaardige verslag van december 2017.

Het verslag besteedt aandacht aan de omzet, de productie, de productieprijzen, de tewerkstelling, de oprichting van ondernemingen, faillissementen en de gevolgen ervan op de tewerkstelling, de buitenlandse handel, zowel op basis van de nationale als de communautaire gegevens.

Laatst bijgewerkt
14 maart 2019