Analyse

Verslag over de economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - December 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse

Publicatiedatum

Dit verslag "Economische conjunctuur in de textiel- en kledingindustrie - december 2017 " werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie (Chantal Binotto, David Restiaux, Richard Saka Sapu, Kris Van den Berghe en Vincent Vanesse), onder toezicht van het stuurcomité (Emmanuel De Béthune, Stephen Renders en Peter Van Herreweghe).

De positieve ervaringen met deze samenwerking en de gerealiseerde synergieën bieden veel perspectieven om in de toekomst nog andere projecten en studies te realiseren via een samenwerking met de FOD Economie en het secretariaat van de CRB. Beide directies hebben overigens een protocol van overeenstemming gesloten om dit type van samenwerking op structurele wijze in te bedden in beide instellingen en staan positief tegenover de uitbreiding van deze samenwerking in het kader van secto-rale conjunctuuranalyses van de bijzondere raadgevende commissies (BRC) van de CRB.

Laatst bijgewerkt
14 maart 2019