conjunctuuranalyse

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - maart 2018

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  In het kader van een nauwere samenwerking tussen het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de FOD Economie werd een gemeenschappelijk project op stapel gezet rond het uitvoeren van conjunctuuranalyses van de sectoren.

  Het huidige rapport “Economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie – maart 2018” werd samengesteld door het team van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie.

  De voedings- en drankensector (C10-C11) is een essentiële sector in België. Hij is goed voor bijna 15,2 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende nijverheid in 2016. Ter vergelijking, dit relatieve aandeel vertegenwoordigde 13,3 % van de toegevoegde waarde in 2008 en 12,1 % in 2000. Het betreft hier dus een groeiende sector die zijn dynamiek op de buitenlandse markten weet te vinden. Zowel de voedingssector als de drankensector exporteren grotendeels hun productie.

  Op basis van de exportcijfers van 2016 wordt ook bondig nagekeken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de brexit voor de vervaardiging van voedingsmiddelen (C10) en de vervaardiging van dranken (C11).

  Laatst bijgewerkt
  10 april 2019