""

Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie - april 2023

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Table of Contents

  Het verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie verschijnt jaarlijks. Het wil iedereen informeren die geïnteresseerd is in de economische ontwikkelingen binnen deze industrietakken, meer bepaald op basis van diverse relevante economische indicatoren, die verdeeld worden in vier groepen:

  1. de indicatoren voor de bedrijvigheid (omzet, investeringen, productie, afzetprijzen),
  2. de indicatoren voor de werkgelegenheid (aantal arbeidsplaatsen, aantal werkgevers),
  3. de indicatoren voor de ondernemingsdynamiek (oprichtingen en schrappingen van ondernemingen, aantal btw-plichtigen, faillissementen),
  4. de indicatoren voor de buitenlandse handel (uitvoer, invoer en handelsbalans).

  Het verslag is verdeeld in drie delen. Het eerste deel schetst de economische context en verschaft groeivooruitzichten. Het tweede deel geeft een algemeen beeld van het verloop van de conjunctuur, de omzet, de productie en de werkgelegenheid op korte termijn. Het derde deel, tot slot, trekt de belangrijkste lessen uit de sectoranalyse en omvat sectorfiches op 4-cijferig detailniveau van de NACEBEL-nomenclatuur alsook grafieken met de voornaamste handelspartners.

  De opmerkelijke feiten van deze editie zijn de volgende:

  • De voedingsindustrie kende een bijzonder gunstig jaar in 2022. Met uitzondering van een stijging van het aantal faillissementen en van het aantal verloren jobs ten gevolge daarvan evolueerden alle andere indicatoren positief in 2022. Zo vertoonden de omzet en de investeringen een bijzonder grote dynamiek tijdens de waarnemingsperiode. De productie kende een lichte stijging, terwijl de productieprijzen hun stijgende beweging voortzetten. Alle indicatoren haalden zelfs hun beste resultaat van de waarnemingsperiode in 2022. Voor de eerste negen maanden van 2022 vertoonden de werkgelegenheidsindicatoren, met name het aantal arbeidsplaatsen, de loonmassa en het aantal werkgevers, een gunstig verloop en bereikten die zelfs een piek voor de beschouwde periode. Het aantal werkgevers nam overigens bijzonder sterk toe in 2022. De buitenlandse handel vervolgde zijn dynamiek van herstel in 2022, met een opvallende stijging van de uitvoer en van de invoer. Meer nog, het overschot van de handelsbalans verbeterde opnieuw en haalde het beste resultaat van de waarnemingsperiode. Tot slot was de ondernemingsdynamiek nog positief in 2021 (laatste gegevens), met een toename van het aantal opgerichte ondernemingen, dat hoger ligt dan het aantal geschrapte ondernemingen. Daarnaast vertoonde ook het aantal btw-plichtige ondernemingen een toename in 2021 en haalde dat het beste resultaat sinds jaren.
  • De drankenindustrie (C11) kende een goed jaar in 2022, waarmee het in 2021 begonnen herstel werd vervolgd, om zelfs het peil van voor de crisis te overschrijden, voor alle indicatoren behalve voor de investeringen. Opvallend is dat het positieve handelssaldo van de drankensector meer dan verdubbelde sinds 2018 en dat het aantal werkgevers met 29 % toenam op een jaar tijd. Het resultaat van deze dynamiek is een stijging van de tewerkstelling en van de loonmassa.
  Laatst bijgewerkt
  30 juni 2023