Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

De voedingsmiddelen- en drankensector (C10 + C11) is een sector in expansie; beide sectoren vertegenwoordigden samen immers 15,3 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende industrie in 2015.

Zowel de voedings- als de drankensector exporteren grotendeels hun productie, vooral binnen Europa.

De relatief gunstige internationale conjunctuur stimuleert de economische activiteit, die evenwel wordt geconfronteerd met de nieuwe risico's van politieke aard die recent zijn opgedoken.

De Brexit zal ongetwijfeld niet zonder gevolgen blijven voor beide sectoren, die belangrijke handelsrelaties onderhouden met het Verenigd Koninkrijk.

In 2016 was de economische situatie in België eerder gunstig, met name dankzij de dynamiek van de binnenlandse vraag.

De drankensector werd sterk getroffen door de maatregelen in het kader van de "taxshift" die onder andere een verhoging van de accijnzen op alcoholische dranken en de invoering van de zogenaamde "sodataks" inhield.

Laatst bijgewerkt
9 oktober 2018