""

Studie “Sociale media en gezondheid”

Uitgever
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties
Publicatiedatum

Table of Contents

  De consumenten, en zeker en vast de jonge consumenten, spenderen een belangrijk deel van hun vrije tijd op sociale media. Sociale media is zo een bron van informele contacten geworden, maar ook een bron van informatie, en zelfs een plaats waarop er producten gekocht/verkocht worden.

  Met deze studie werd er verder ingegaan op de verhouding tussen de sociale media en onze gezondheid. Hoe zit het met informatie over gezondheid op sociale media ? Hoe zit het met reclame voor gezondheidsproducten (of zelfs voor zeer ongezonde producten) op sociale media ? En koopt de consument ook producten in verband met zijn gezondheid via sociale media ? 

  De studie bevat een belangrijk deel literatuuronderzoek, en werd aangevuld met een enquête bij 1700 Belgen (via het enquêtebureau Expansions).

  Korte samenvatting van de resultaten

  27 % van onze respondenten gaf aan al producten te hebben gekocht als gevolg van reclame op sociale media (en 88% van de groep gaf aan ook gezondheidsproducten op deze manier te ontdekken). De consumenten die weleens gezondheidsproducten via sociale media aanschaffen, kopen het vaakst cosmetica (41%), maar ook voedingssupplementen werden door 27% onder hen gekocht, en geneesmiddelen door 15% onder hen. Bovendien blijven consumenten die via sociale media in contact komen met gezondheidsproducten, ook relatief  trouw: 32% van de consumenten van voedingssupplementen bijvoorbeeld stelt dat ze deze gewoonte in het dagelijkse leven hebben geïntegreerd.

  Dat deze praktijken niet zonder risico zijn, blijkt uit het volgende: 31% van de sociale media-consumenten van gezondheidsproducten, zegt al fraude te hebben opgemerkt, en 29% zegt slachtoffer te zijn geweest van namaakproducten, 13% meldt producten geleverd te krijgen waarvan de houdbaarheidsdatum al lang verstreken is, en 8% meldt zelfs “toxische producten” te hebben ontvangen.

  Laatst bijgewerkt
  25 januari 2023