Studie - De exportprestaties van de Belgische kmo’s

Studie - De exportprestaties van de Belgische kmo’s

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Er bestaat een verband tussen de bedrijfsgrootte en de geneigdheid tot export. Maar ook voor de kmo’s heeft internationalisering duidelijke voordelen in termen van omzet, tewerkstelling en innovatie. Vanuit deze vaststelling heeft de FOD Economie aan PwC opgedragen om, in samenwerking met professor M. Dejardin (Universiteit van Namen en Universiteit van Louvain-La-Neuve) en professor D. Van Caillie (Universiteit van Luik), een studie uit te voeren over de goederen- en dienstenexport van de Belgische kmo's.

  Het eerste hoofdstuk maakt een inventaris op van de statistieken om inzicht te krijgen in de export van de Belgische kmo's en internationale vergelijkingen te kunnen maken op Europees niveau. Het gaat meer bepaald om databanken die een analyse van de exportstromen per activiteitensector en naar bedrijfsgrootte bieden.

  Het tweede hoofdstuk definieert het profiel van de kmo's waarvan het exportpotentieel weinig of niet wordt benut op Belgisch niveau, op een intersectorale manier. Voorafgaand aan het definiëren van dit profiel worden de prestaties van de exporterende kmo's bestudeerd aan de hand van verschillende sectorale indicatoren (omzet, export, exportintensiteit).

  Het derde hoofdstuk vergelijkt de prestaties van de Belgische kmo's met die in zes andere landen, met het oog op het nader bepalen van de sectoren waarin de kmo's momenteel weinig benut exportpotentieel hebben.

  Het vierde hoofdstuk stelt de resultaten voor van een enquête die werd uitgevoerd bij Belgische kmo's met het oog op het identificeren van de specifieke belemmeringen waarmee zij worden geconfronteerd om te exporteren en de diensten en instrumenten die ze verwachten om zich doeltreffend op de exportmarkten te lanceren. Het gaat in dit geval om antwoorden van de ondernemers op basis van de huidige voorwaarden.

  Het vijfde hoofdstuk doet aanbevelingen met het oog op het stimuleren van de export van kmo's, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen de kmo's die momenteel niet exporteren en de kmo's met een exportactiviteit.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018