""

Sociaal internetaanbod - Een nieuw systeem van sociaal tarief voor telecommunicatie

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Wat is het sociaal internetaanbod?

Op 1 maart 2024 treedt een nieuw systeem van sociaal tarief voor telecommunicatie in werking met als naam “sociaal internetaanbod”.

Het sociaal internetaanbod is een gunstig maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie.

Het is een maatregel om meer personen of gezinnen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van financiële tegemoetkoming) toegang tot het internet te geven.

Laatst bijgewerkt
4 maart 2024