Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

Raad voor het Verbruik - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Verslag over de werkzaamheden 2017

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Inhoud

  1. Voorwoord van de voorzitter
  2. De Raad voor het Verbruik: plaats voor dialoog en overleg tussen consumenten en professionelen
  3. De adviezen van de Raad voor het Verbruik in 2017
  4. Bijlagen
    • Bijlage 1 - Statuten
    • Bijlage 2 - Huishoudelijk reglement
    • Bijlage 3 - Samenstelling van de Raad voor het Verbruik
Laatst bijgewerkt
4 september 2018