Juridisch standpunt van de FOD Economie inzake de deeleconomie

Uitgever
FOD Economie,K.M.O,Middenstand en Energie

Table of Contents

  De FOD Economie in het midden van de federale "regelgevende puzzel"

  De federale overheid en alle FOD's trachten de recente en snelle ontwikkeling van de deeleconomie in al haar vormen regelgevend te ondersteunen.

  Door zijn opdracht om te zorgen voor een competitieve, evenwichtige en duurzame werking van de goederen- en dienstenmarkt, is de FOD Economie rechtstreeks bij dit proces betrokken.

  Voor de versterking van de uitbreiding van de deeleconomie als nieuw sociaaleconomisch model is het vertrouwen en dus de bescherming van de consument nodig. Ook moeten de mededingingsregels nageleefd worden om de bestaande bedrijfsrealiteit niet te belemmeren. Dit impliceert dus ook markttransparantie en informatie via gepaste communicatie.

  Gelet op de grote verscheidenheid aan initiatieven en sectoren van de deeleconomie is het voor de FOD Economie een hele uitdaging om dit nieuw economische domein en de actoren ervan duidelijk te identificeren en af te bakenen om zo zijn regelgevende en controleopdrachten doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit is immers een absolute voorwaarde voor een adequaat en correct toegepast wettelijk kader. Kennen en omkaderen om beter te stimuleren!

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018