""

Jaarverslag Belmed 2021 - Het platform voor buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Fod Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Een woord van Belmed

De FOD Economie stelt u het jaarverslag 2021 van het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen voor.

Dat platform verstrekt informatie over alternatieve geschillenbeslechting, maar biedt ook de mogelijkheid om een neutrale, competente en onafhankelijke derde te vinden om te proberen een commercieel geschil (consumenten vs. ondernemingen of tussen ondernemingen onderling) in der minne en vertrouwelijk te regelen. Of er nu betaald moet worden of niet, een minnelijke schikking zal altijd voordeliger zijn dan een gerechtelijke procedure.

Voor het tweede jaar op rij ondervonden entiteiten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting de gevolgen van de pandemie. Bevoegde entiteiten, verzoeners, bemiddelaars, arbiters, hebben hun best gedaan om consumenten en ondernemingen te helpen hun geschillen te beslechten.

Afgezien van de economische en werkgelegenheidsprioriteiten waarmee veel ondernemingen en burgers werden geconfronteerd, heeft deze COVID-ervaring aangetoond hoe essentieel het is om duidelijk, volledig en op het juiste moment te communiceren.

Communicatie is van cruciaal belang - in tijden van crisis of niet - voor, tijdens en na het sluiten van een overeenkomst. In elk stadium moet iedereen weten wat te doen, hoe het te doen en wanneer:

  • goede algemene voorwaarden waarbij de rechten en plichten van elke partij op gelijke wijze worden geëerbiedigd en de nadruk wordt gelegd op minnelijke schikking in geval van geschillen,
  • duidelijke, volledige en gemakkelijk te vinden contactgegevens;
  • eenvoudige procedures om een klacht in te dienen en te zorgen voor een goede follow-up en om contact, digitaal en niet-digitaal, mogelijk te blijven maken, aangezien de digitale kloof en bepaalde noodsituaties vereisen dat men met een persoon kan praten;
  • de wil om problemen billijk, efficiënt en snel op te lossen, omdat een door de partijen gevonden oplossing alle kans maakt om te worden toegepast;
  • de durf om creatief te zijn, want door voet bij stuk te houden kan nooit vooruitgang worden geboekt: dit geldt voor alle partijen bij het geschil;
  • de moed om zichzelf in vraag te stellen, want een klacht die of een probleem dat opgelost moet worden, is een opportuniteit om beter te worden. De organisatie en de processen herbekijken en bijsturen om de kwaliteit van de dienst na verkoop te verbeteren.

De FOD Economie is verheugd over de partnerschappen met zijn Belmed-partners en dankt hen daarvoor!

Belmed dankt ook Be-commerce, Comeos, Fevia, de Belgische Franchise Federatie, de beroepsfederatie Vrije Beroepen, evenals de klachtendienst luchtreizigers van de FOD Mobiliteit
en Vervoer voor het ingaan op zijn uitnodiging om alternatieve geschillenbeslechting te bespreken en om een voorstelling van de Belmed-tool bij te wonen.

Laatst bijgewerkt
30 juni 2022