Speelgoed met zachte vulling

Europese controlecampagne CASP2019 zachtgevuld speelgoed - Belgische resultaten 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Aan de Europese controlecampagne van zachtgevuld speelgoed die in deze gecoördineerde actie kadert, namen 10 landen deel: België, Bulgarije, Cyprus, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slovakije en Tsjechië.

  De wettelijke basis voor de controles is het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed . De fysische-mechanische testen waren gebaseerd op onderdelen van de speelgoednormen.  De geteste chemische vereisten zijn opgenomen in de REACH-verordening 1907/2006

  Speelgoed met zachte vulling wordt volgens speelgoednorm EN 71-1 gedefinieerd als: speelgoed, al dan niet aangekleed, met zachte lichaamsoppervlakken en gevuld met zachte materialen waardoor het grootste/belangrijkste gedeelte van het speelgoed gemakkelijk kan worden samengedrukt met de hand. Zachtgevuld speelgoed kan ook batterijen bevatten.

  België bemonsterde 19 van de in totaal 189 geteste speelgoedartikelen, waarvoor een vermoeden van non-conformiteit bestond zoals door bv. door ontbrekende informatie op het product. Alle 189 bemonsterde speelgoedartikelen werden naar hetzelfde labo gestuurd voor de testen.

  Voor België waren 15 van de 19 gecontroleerde speelgoedartikelen niet conform:

  • 4 speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform;
  • 11 speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.

  Het leveren van de volledige en correcte technische documentatie en de EG-verklaring van overeenstemming blijft voor de administratieve vereisten het belangrijkste probleem.

  Vier speelgoedartikelen waren zowel technisch als administratief niet conform. Die producten bevatten kleine onderdelen die loskwamen en ingeslikt of ingeademd kunnen worden door kleine kinderen. Op basis van de non-conformiteit en dus van gevaren die de speelgoedartikelen vertoonden, maakte de FOD Economie een risicoanalyse.

  Drie speelgoedartikelen vertoonden een ernstig risico en werden van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument. Eén knuffel vertoonde een hoog risico en werd van de markt gehaald. Vijf speelgoedartikelen vertoonden een middelmatig risico omwille van administratieve tekortkomingen en werden ofwel aangepast ofwel werd de verkoop ervan gestopt. Voor 6 speelgoedartikelen met kleine administratieve tekortkomingen die een laag risico vertoonden, ontvingen de fabrikanten een waarschuwing om hun producten voortaan in overeenstemming te brengen.

  Knuffels bedekt met pailletten overspoelden in 2019 de Europese markt. Er bestaan in Europa nog altijd tegenstrijdige standpunten tussen de verschillende stakeholders over de leeftijdsclassificatie van dat soort speelgoed. Daardoor zullen een groot deel van de knuffels met pailletten vermoedelijk niet conform zijn met de technische vereisten voor speelgoed bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar. Nochtans is het technisch mogelijk om de pailletten voldoende vast te maken zodat ze niet loskomen met een trekkracht van 90 Newton.

  Laatst bijgewerkt
  6 juli 2020